Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Världscancerdagen 4 februari 2012

På den internationella World Cancer Day genomförs många olika arrangemang runt om i världen. I Stockholm arrangerar Nätverket mot cancer ett heldagsseminarium med workshops och paneldiskussioner på Berns, lördagen den 4 februari.

Vi bjuder under förmiddagen på intressanta workshops där deltagarna i mindre grupper får möjlighet att diskutera viktiga frågor som rör cancervården. Eftermiddagen ägnas bland annat åt paneldiskussioner med cancerexperter, opinionsbildare och beslutsfattare där vi fokuserar på en av våra kanske allra viktigaste frågor: Hur kan vi förhindra att människor får cancer? Se det fullständiga programmet nedan.

Välkommen till en fullmatad dag där du får ta del av både kunskap och erfarenheter - men också mycket livsglädje. Även i år bjuder vi på kulturinslag i form av fotoutställning, kortfilm, en bokrelease och sång. På plats finns det även tillfälle att prata med våra samarbetsorganisationer och representanter från patientföreningarna i Nätverket mot cancer. Men Världscancerdagen är också en mötesplats för människor inom sjukvården, specialister, beslutsfattare, patienter och anhöriga. 

Medverkande

 • Ada Girnita, docent vid hudkliniken och Cancer-Centrum vid KS, Solna
 • Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben
 • Arvid Widenlou Nordmark, utredare Socialstyrelsen
 • Elin Ramfalk, generalsekreterare A Non Smoking Generation
 • Helena Cewers, barnmorska, auktoriserad klinisk sexolog
 • Ilija Batljan, ordförande i Kommissionen för jämlik vård, samt chef för samhällsfastigh., Rikshem 
 • Ingrid Synnerstad, docent och överläkare vid Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Kenneth Johansson, riksdagsledamot (C) ordf. Socialutskottet
 • Kjell Bergfeldt, gynonkolog, MD, PhD, bitr. verksamhetschef Onkologiska kliniken, KS, Solna
 • Lars Påhlman, professor och kirurg, Akademiska Sjukhuset
 • Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta
 • Maria Hellbom, leg psykolog och fil dr Skånes Universitetssjukhus och vice ordförande SWEDPOS
 • Martina Elfgren Lilja, chef näringsrätt, Svensk Handel
 • Mef Nilbert, professor, överläk. onkologi, Hvidovre Hopspital; Avd.chef Onkologi, Lunds universitet
 • Roger Henriksson, professor, Chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
 • Slim Lidén, förbundssekreterare SMART
 • Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden
 • Ulf Wester, strålskyddsinspektör och fysiker Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Yvonne Brandberg, Professor, psykolog, Karolinska; I vetenskapliga rådet för SSI
 • och många fler...

Pressackreditering
Representanter från press och media är värmt välkomna att delta under dagen. För att vi ska kunna planera lunch och kaffe vill vi be dig anmäla deltagande senast den 2 februari på vår bokningssida. Skriv "press" under Promotional Code så får du en pressbiljett mailad till dig: Länk till bokningssidan. 

Intervjuer och kontakt
Om du vill intervjua någon av våra medverkande eller har frågor om dagen, maila oss på info@natverketmotcancer.se se även programuppdateringar på vår hemsida.

----

PROGRAMMET

Plats: Kammarsalen, Berns, Stockholm. 

09.00-09.30  Registrering. Arkaden utanför Kammarsalen.

09.30-09.45   Världscancerdagen inleds. Moderator Per Gunnar Holmgren.

09.45-10.45  Workshop-pass A (välj en av tre)

1) Cancerrehabilitering - både psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering.  Arrangeras i samarbete med SWEDPOS. Medverkande Maria Hellbom, leg psykolog och fil dr Skånes Universitetssjukhus och vice ordförande SWEDPOS; Maria Wiklund, BCF Amazonas (prel.); Alexander Johansson, Svenska Hjärntumörförbundet; Margareta Hollstrand och Kurt Scheelcke, Blodcancerförbundet, Peter Nylund, Mag- och Tarmförbundet. Diskussionsledare Hasse Sandberg, Blodcancerförbundet. Lokal: Spegelsalen.

2) Rökning är ett samhällsproblem som har ett direkt samband med flera cancerdiagnoser. Hur når vi målet - ett rökfritt samhälle? Arrangeras i samarbete med Cancerfonden. Medverkande bl a riksdagsledamot Kenneth Johansson, (C) ordf. Socialutskottet, professor Roger Henriksson, Chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland; Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden;Elin Ramfalk, generalsekreterare A Non Smoking Generation, Julia Mjörnstedt, generalsekreterare Ung Cancer, Slim Lidén, förbundssekreterare SMART, Adam Westerholm, förbundsordförande Smart Ungdom, Sara Dinwiddie, drogförebyggare Smart Ungdom, m fl. Diskussionsledare Per Gunnar Holmgren. Lokal: Kammarsalen.

3) Solskolan: Solskador, hudcancer och svenskars attityder till solande: Aktinisk Keratos – vår vanligaste hudåkommaIngrid Synnerstad,docent och överläkare vid Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Attityder – varför gör vi på detta sätt när hudcancer ökar mest av alla cancerformer? Professor och psykolog Yvonne Brandberg, Karolinska Sjukhuset samt i vetenskapliga rådet för Statens StrålsäkerhetsmyndighetHur ska man bete sig i solen för att inte riskera solskador och hudcancer? Ada Girnita, docent vid hudkliniken och Cancer Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Diskussionsledare: Wictoria Hånell, Nätverket mot Cancer. Lokal: Ljusgården. (Deltagare på denna workshop får företräde till den UV-kameran som finns i utställningshallen. Kameran fotograferar ansiktet och visar på en bild de områden i ansiktet som kan ha varit extra utsatta för solexponering och som behöver skyddas mot fortsatt solande. Bilderna kommenteras av läkare.)

10.45-11.00  Kaffepaus och utställningar i Arkaden.

11.00-12.00  Workshop-pass B (välj en av tre)

1) Kvinnor och cancer - vardagen efter cancer. Vi diskuterar sex och samlevnad, och vägen tillbaka till jobbet. Arrangeras i samarbete med 1,6/2,6 miljonerklubben. Medverkande Maria Hellbom, leg psykolog och fil dr Skånes Universitetssjukhus och vice ordförande SWEDPOS, Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben, Helena Cewers, barnmorska, auktoriserad klinisk sexolog, dr Angelique Flöter Rådestad, specialistläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Sjukhuset, Kjell Bergfeldt, gynonkolog, MD, PhD, bitr. verksamhetschef  Onkologiska kliniken,  Karolinska sjukhuset, Ewa Maria van der Kwast, patientrepresentant Nätverket mot Gynekologisk Cancer,  Eva-Maria Strömsholm, patientrepresentant samt författare av boken "Man ger inte upp", Julia Mjörnstedt, generalsekreterare Ung Cancer, experter från Försäkringskassan och sjukvården. Diskussionsledare:Thérèse Kärrman, Nätverket mot Gynekologisk cancer. Lokal: Spegelsalen.

2) Män och cancer - en workshop som fokuserar på cancerformer som är vanligare hos män och de frågor som berör män med cancer. Medicinska experter bidrar med sin expertis från  sina områden, och män som lever med olika cancerdiagnoser berättar om sina erfarenheter. Det finns tillfälle för diskussion och för frågor både till cancerläkare och till patienter. Medverkar gör professor och kirurg Lars Påhlman, Akademiska Sjukhuset, professor och psykolog Yvonne Brandberg, Karolinska Sjukhuset, Anders Gyhlenius, prostatacancerpatient, och Peter Nylund, tarmcancerpatient. Diskussionsledare Christina Christoffersson, ILCO. Lokal: Ljusgården.

3) Alla vill ha en rättvis cancervård - men hur gör vi för att komma dit? Medverkar gör bl a prof. Mef Nilbert, överläkare onkologi, Hvidovre Hopspital, Danmark och avdelningschef Onkologi, Inst. för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet; prof. Roger Henriksson, Chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland; Ilija Batljan, ordförande i Kommissionen för jämlik vård, samt chef för samhällsfastigheter, Rikshem. f. d. oppositionslandstingsråd och kommunalråd (S); Arvid Widenlou Nordmark, utredare Socialstyrelsen; Tommy Björk, ordförande Lungcancerförbundet Stödet, Lars Åkesson, tarmcancerpatient. Diskussionsledare: Per Gunnar Holmgren. Lokal: Kammarsalen.

12.00-13.00 Lunch i Stora salen och utställningar i Arkaden

13.00-13.30  Summering av resultat från förmiddagens workshops. Moderator: Per Gunnar Holmgren

13.30-14.15  Paneldiskussion: Hudcancer är den cancerform som ökar mest – samtidigt som svenskar solar mest i Europa. Borde UV-index rapporteras dagligen i väderprognoserna? Med Yvonne Brandberg, professor och psykolog Karolinska Sjukhuset, Ingrid Synnerstad, docent och överläkare Hudkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Ulf Wester, strålskyddsinspektör och fysiker Strålsäkerhetsmyndigheten och Wictoria Hånell, samordnare Nätverket mot cancer.

14.15-14.30   Nya cancerpatientföreningar. Intervju med representanter från två nya cancerpatientföreningar, Julia Mjörnstedt, generalsekreterare i Ung Cancer och Marie Andersson, ordförande i Melanomföreningen.

14.30-14.45   "Glädjeverkstan" - Visning av kortfilmen Glädjeverkstaden skapad av elever från Nordens fotoskola till utställningen "Vem ser patienten i cancervården?" som har turnerat runt i Sverige sedan i somras.

14.45-15.15  Kaffepaus och utställningar i Arkaden

15.15-16.00  Paneldiskussion: Rökningen ökar igen och debutåldern blir allt lägre. Hur kan vi minska ungas exponering för tobak i handeln och i media? Medverkande bl a riksdagsledamot Kenneth Johansson, (C) ordf. Socialutskottet; professor Roger Henriksson, Chef för Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland; Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden; Elin Ramfalk, generalsekreterare A Non Smoking Generation; Julia Mjörnstedt, generalsekreterare Ung Cancer; Adam Westerholm, förbundsordförande Smart Ungdom, Martina Elfgren Lilja, chef näringsrätt, Svensk Handel; Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta. Diskussionsledare Per Gunnar Holmgren.

16.00-16.15   Summering och avrundning. Seminariedagen avslutas.

16.15-18.30  Bokrelease med Eftersnack. Nätverket mot cancers nya bok Tid för liv, presenteras i ett Eftersnack i Spegelsalen, där journalisten och tv-personligheten Malou von Sivers intervjuar medverkande i boken. Det bjuds även på tilltugg och musikunderhållning med sångaren Freddy Amigo. Alla deltagare i Världscancerdagen är välkomna att delta.

***

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • non smoking generation
 • smart ungdom
 • sluta röka
 • rökning
 • solning
 • uv strålning
 • karolinska universitetssjukhuset
 • non smoking
 • cancerfonden
 • ssi
 • melanom
 • malignt melanom
 • melanomföreningen
 • ung cancer
 • per gunnar holmgren
 • mef nilbert
 • roger henriksson
 • regionala cancer centra
 • uv-kamera
 • cancervård
 • rättvis vård
 • ilija batljan
 • stefan bergh
 • kenneth johansson
 • tobaksfakta
 • alexandra charles
 • swedpos
 • maria hellbom
 • patientrepresentant
 • uv-index
 • regionala cancercentrum
 • regionala cancercentra

De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Mag- och Tarmföbundet samt Svenska Hjärntumörföreningen. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. www.natverketmotcancer.se

Relaterat innehåll