Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

Personlig assistans med engagemang

NÄRA bedriver sedan 1995 personlig assistans enligt LSS intentioner om valfrihet, självbestämmande, integritet och kontinuitet. Med starkt engagemang för en välfungerande personlig assistans.

Tillsammans med kunden vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på förtroende och insatser av rätt kvalitet.

Vår personliga assistans genomsyras också av vår värdegrund och vårt systematiska kvalitetsarbete som dagligen vägleder oss till en bättre assistansverksamhet.

NÄRA’s förhållningssätt symboliseras av en våg där det ska finnas en balans mellan olika behov. NÄRA finns i mitten för att skapa ett samförstånd mellan kunder och assistenter.