Gå direkt till innehåll
De fyra årstiderna öppnar 21 juni

Pressmeddelande -

De fyra årstiderna öppnar 21 juni

Den 21 juni öppnar Nationalmuseum utställningen De fyra årstiderna, en tematiserad hängning med verk från de egna samlingarna. Tyngdpunkten ligger på årstidsskildringar i måleriet kring förra sekelskiftet och konstnärernas försök att fånga de karaktäristiska skiftningarna. Bland annat visas verk av konstnärer som Bruno Liljefors, Anders Zorn, Carl Larsson, Prins Eugen, Anna Boberg, Gustaf Fjæstad, Hanna Pauli, Helmer Osslund och Elsa Beskow.

I utställningen De fyra årstiderna visas en rad målningar från 1800-talets slut och 1900-talets början som återger årstidernas skiftningar. Se konstnärernas engagerade försök att fånga upp varje årstids karaktärsdrag. Hur många olika färger kan snö ha? Hur förändras färgerna i en skymningsbild? Hur framställs höstlöv eller vårljus som silar genom skir grönska? Bland konstnärerna återfinns kända namn som Bruno Liljefors, Anders Zorn, Carl Larsson, Prins Eugen, Anna Boberg, Gustaf Fjæstad, Hanna Pauli, Helmer Osslund och Elsa Beskow. Utställningen omfattar ett hundratal verk från museets egna samlingar. Tyngdpunkten ligger på måleri, men det går även att se skulptur och konsthantverk från perioden.

I Europa präglades det sena 1800-talets symbolistiska konst av mystiska och suggestiva skildringar, ofta med utgångspunkt i historia och helgonlegender. I den svenska motsvarigheten, ofta kallad nationalromantiken, sökte konstnärer och författare motiv i svensk natur, historia och folkliga sedvänjor kring årets sysslor och högtider. En bakgrund till periodens nationella intresse var rädslan för utvandring och urbanisering och många intellektuella såg det som sin uppgift att väcka folkets kärlek till fosterlandet. Mycket av det som idag uppfattas som genuint svenskt härstammar från den här tiden. Den nationalromantiska patriotismen, inriktad på landskap, kulturarv och lyriska stämningsvärden, var länge förknippad med radikal politik. Men mot bakgrund av första världskriget och 1910-talets modernistiska genombrott framstod den snart som en alltmer konservativ inställning.  

Att återskapa årstidernas särdrag blev ett vanligt förekommande motiv och den kalla vintern, den utdragna våren och de ljusa sommarkvällarna blev kännetecknande för något som beskrevs som typiskt svenskt. I årstidsmotiven kunde konstnärerna välja mellan olika strategier. Den ena vägen var den precisa, vetenskapligt exakta naturiakttagelsen, som drevs till teknisk briljans särskilt under 1880-talet av till exempel Bruno Liljefors och Anders Zorn. Den andra, som blev den vanliga under 1890-talet, var en bredare skildring av ljus- och färgförhållanden, ett stämningsmåleri där detaljer löstes upp, mer inriktat på konturer och stämningar än på återgivande av verkligheten. Det låga ljuset som utmärker vårens och sommarens långa kvällar återfinns i välkända målningar av Richard Bergh, Karl Nordström, Anshelm Schulzberg och Prins Eugen. Vinternatten, med den reflekterande snön som ljuskälla, var ett motiv som särskilt Gustaf Fjæstad och de andra medlemmarna av Rackstadgruppen gjorde till sin domän.

Utställningen pågår från den 21 juni till 27 maj 2012.
Tisdagen den 21 juni håller utställningskommissarierna en introduktion i utställningen kl 14 och kl 18. 

Ytterligare information
Mikael Ahlund, utställningskommissarie, mad@nationalmuseum.se, 08-5195 4454
Linda Hinners, utställningskommissarie, lhs@nationalmuseum.se, 08-5195 4404
Carl-Johan Olsson, utställningskommissarie, cjon@nationalmuseum.se, 0709-67 67 93
Martin Olin, utställningskommissarie, mnon@nationalmuseum.se, 08-5195 4355
Hanna Tottmar, informatör, htr@nationalmuseum.se, 08-5195 4390
Anna Jansson, informatör, ajn@nationalmuseum.se, 08-5195 4391

Bokning av pressvisning
Det finns möjlighet för journalister att få en visning av utställningen, boka tid på htr@nationalmuseum.se eller 08-5195 4390/91.

Pressbilder
www.nationalmuseum.se/press

Bildtexter
Hanna Pauli, Frukostdags, 1887; Prins Eugen, Lövsprickning, 1891; Gustaf Fjaestad, Vintermånsken, 1895.

Ämnen

Taggar

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden stängde 2013 för en omfattande renovering och öppnade igen under hösten 2018.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400