Gå direkt till innehåll
John Russell, Porträtt av lady Georgiana Cavendish, 1790. Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.
John Russell, Porträtt av lady Georgiana Cavendish, 1790. Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.

Pressmeddelande -

Förvärv av pastellporträtt av John Russell till samlingarna

Nationalmuseum har förvärvat ett pastellporträtt som föreställer lady Georgiana Cavendish vid sex års ålder. Det är utfört av John Russell som var en av tidens främsta pastellmålare. Det är det första exemplet på denna konstart utfört av en brittisk konstnär i museets samlingar.

Pastellen målades av John Russell (1745–1806) år 1790 tillsammans med ett porträtt av Georgianas yngre syster Henrietta. Båda verken ställdes ut på Royal Academy of Arts i London samma år och med likadana titlar: Portrait of a young lady of quality. Russell stod vid det här laget på toppen av sin konstnärliga förmåga och hade utsetts till King’s painter, ”kungens målare”. Porträttet omnämns av beställaren, mormodern grevinnan Spencer, i ett brev till sin dotter: “The Duke is not yet gone my Dearest Georgiana which has given me time to have a little Craion [sic] picture of Georgiana finished by Russal [sic] - it is drawn in the cap she wore while she had her cold & which I thought became her much”.

Georgiana Cavendish (1783–1858) kallades även ”Little G” då hon fått namn efter sin mor, lady Georgiana Spencer, som var en omtalad skönhet och som bland annat hade porträtterats flera gånger av Thomas Gainsborough. Georgianas far var William Cavendish, hertig av Devonshire. Det tog nio år av äktenskap innan Georgiana föddes och hon var mycket efterlängtad. Mor och dotter kom i synnerhet att stå varandra nära. ”Little G” gifte sig 1801 med George Howard, viscount Morpeth, senare earl of Carlisle, och levde därefter större delen av sitt vuxna liv på sin makes familjegods, Castle Howard i Yorkshire.

John Russells far och namne, John d.ä., var knivsmed och amatörmålare med ett intresse för kemi. Sannolikt överförde fadern både sitt konst- och naturvetenskapliga intresse till sin son. Möjligen hade detta också betydelse för Russells särskilda preferens för pastelltekniken och de kromatiska effekter som kunde uppnås genom den. Senare skrev konstnären om detta ämne i essän Elements of Painting with Crayons (1772). I slutet av 1760-talet studerade han ett par år för den då främste pastellmålaren i London, Francis Cotes. Russells kundkrets utgjordes huvudsakligen av en burgen medelklass, men han skulle också porträttera medlemmar ur aristokratin och kungahuset.

Russell uppdrogs ofta att måla barnporträtt, som trots att de genomfördes på ett tekniskt mycket drivet sätt, kunde bli repetitiva. Bland annat berodde detta på den upprepade användningen av för tiden populära men något sökta attribut, exempelvis ägnade att ge pastorala associationer, i avbildandet av barn. I Nationalmuseums verk är detta dock inte fallet, kanske delvis beroende på de uppenbart tydliga direktiv han fick från beställaren. Det bör med rätta räknas bland konstnärens bästa barnporträtt.

– Nationalmuseum är glada att kunna förvärva detta betydande barnporträtt av John Russell, ett viktigt tillskott av brittiskt måleri från perioden i museets samlingar, säger Daniel Prytz, intendent på Nationalmuseum.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärven har möjliggjorts genom generösa bidrag från Axel och Nora Lundgrens donationsmedel.

Inventarienummer:
John Russell, Porträtt av lady Georgiana Cavendish (1783–1858), senare grevinna av Carlisle, vid sex års ålder, 1790. Pastell på papper. NMB 2781.

För mer information
Daniel Prytz, intendent, daniel.prytz@nationalmuseum.se, 08-5195 4306
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden stängde 2013 för en omfattande renovering och öppnade igen under hösten 2018.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018. Museet utsågs till Årets museum 2022.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.