Skip to main content

Gustavsbergs Porslinsmuseum i Nationalmuseums regi

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2018 16:02 CET

Gustavsbergs Porslinsmuseum. Foto: Kjell Lööw

Värmdö kommun och Nationalmuseum har tecknat ett nytt samarbetsavtal som innebär att Gustavsbergs Porslinsmuseum ska drivas i regi av Nationalmuseum.

Nationalmuseum kommer enligt avtalet att bli ansvarig för Porslinsmuseets verksamhet medan kommunen kommer att tillhandahålla lokalerna i det gamla torkhuset i Gustavsbergs hamn. Museet har funnits i olika former och i olika lokaler i fabriksområdet sedan 1920-talet.

– Det är glädjande att vi äntligen nått den här överenskommelsen. Samarbetsavtalet är en lösning som värnar om Porslinsmuseets verksamhet och samlingarna, men också säkrar framtiden för att bevara den här delen av vårt kulturarv där det hör hemma, i Gustavsberg, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är nöjd att vi har kunnat träffa en långsiktig och hållbar överenskommelse om Gustavsbergs Porslinsmuseum. Avtalet ger Nationalmuseum en bra grund för att bedriva högklassig museiverksamhet med pedagogik och utställningar för besökare såväl från närområdet som från övriga Sverige och världen, säger Birgitta Castenfors, tillförordnad överintendent vid Nationalmuseum.

Samlingarna i Gustavsberg tillhör redan staten genom Kooperativa förbundets gåva i december 2000 och förvaltas av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun hittills har ansvarat för driften av museet.

Nyrenoverat museum med ökat tillgänglighet

Avtalet innebär att samtliga museitillgångar övergår till Nationalmuseum. Det omfattar bland annat den industrihistoriska samlingen, referensbibliotek och gipsformar. Nationalmuseum föreslås också överta de immaterialrättsliga rättigheter, mönsterrättigheter, som kommunen hanterar åt Kooperativa förbundet.

Innan Nationalmuseum tar över driften kommer Värmdö kommun att genomföra ombyggnationer i det gamla torkhuset till en beräknad kostnad på cirka 10 miljoner. Nyrenoverade lokaler ökar attraktiviteten för besökare samt säkerställer dagens krav på säkerhet och tillgänglighet. Museiverksamheten kan också bedrivas året runt med utökade öppettider, vilket bidrar till en levande miljö i Gustavsbergs hamn. Gustavsbergs Porslinsmuseum planeras öppna i ny regi sommaren 2019.

Ersätter tidigare överenskommelser

Samarbetsavtalet ersätter samtliga tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna angående porslinsmuseets drift, verksamhet, övriga ansvarsfördelning samt andra frågor förknippade med museiverksamheten.

Ett godkännande från Kooperativa förbundet krävs för att avtalet ska träda i kraft. Slutgiltigt beslut om samarbetsavtalet förväntas tas av kommunfullmäktige i Värmdö den 21 februari.

Mer information

Birgitta Castenfors, tillförordnad överintendent, 08-519 544 03, birgitta.castenfors@nationalmuseum.se

Mattias Robertson, pressansvarig, 0767-23 46 32, press@nationalmuseum.se

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2018. Verksamheten fortgår genom samarbeten både i Sverige och utomlands. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm.