Gå direkt till innehåll
Christen Købke, Carl von Nutzhorn, 1830. Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.
Christen Købke, Carl von Nutzhorn, 1830. Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.

Pressmeddelande -

Købkes porträtt av Carl von Nutzhorn till Nationalmuseums samlingar

Nationalmuseum har förvärvat ett tecknat porträtt föreställande den drygt tvåårige Carl von Nutzhorn, utfört av den danske guldålderskonstnären Christen Købke i juli 1830. Framställningar av barn anses höra till Købkes absolut främsta verk och just hans tecknade porträtt är fullbordade konstverk i sin egen rätt, som väl kan mäta sig med oljemåleriet. Bilden av den lille Carl von Nutzhorn är inte bara ovanligt inträngande utan är också ett av konstnärens tidigaste kända beställningsporträtt av sin art.

I början av 1830-talet försökte ChristenKøbke (1810–1848) etablera sig som porträttmålare, förmodligen för att skaffa sig säkra inkomster. Købke, som hoppats på en mängd beställningar, fick emellertid inledningsvis nöja sig med att måla släktingar och familjemedlemmar. De var många, men detta gjorde honom inte förmögen eftersom de inte hade för vana att betala. I stället hade han, i likhet med fransmannen Jean Auguste Dominique Ingres, kommit påatt man även kunde tjäna pengar på porträtt fast utförda i blyerts, vilket var mindre tidsödande än oljor. Precis som Ingres skulle han utveckla en stor virtuositet på detta område.

En av de personer som tidigt hjälpte Købke att förmedla kontakter till olika beställare var pastorn Nicolai Laurentius Feilberg, konstnärens blivande svåger. Feilbergs syster Charlotte Catherine hade i början av september 1830 gift sig med läkaren Ditlev Andersen von Nutzhorn. Det måste ha varit i samband med detta som Købke kom att teckna av Nutzhorns blott tvåårige styvbror Carl. I slutet av juli reste konstnären till Aarhus för att träffa sin bror Valdemar. Kanske sammanföll detta med uppdraget för familjen von Nutzhorn, som bodde i det närbelägna Fredericia. Resultatet blev ett detaljrikt och inträngande porträtt. Här har konstnären tecknat ansiktet med en fin gradering av små, korta korsvisa streck och det lockiga håret har skulpterats med böljande linjer medan dräkten bara antytts med några schematiska konturer.

Den oerhört väl balanserade detaljprecisionen i porträttet av en tankfull, men säkert livlig tvååring, väcker naturligtvis frågan om konstnären utförde hela framställningen inför levande modell eller om han arbetade med förstudier? Här kan man luta sig mot ett annat känt fall, Købkes bild av den fyraåriga Sophie Clausen som tillkom sex år senare och där han utgick från förberedande skisser

– Købke utgick säkerligen från förberedande skisser när han tecknade den lille Carl von Nutzhorn. När det slutliga porträttet färdigställdes behövde modellen därför inte vara närvarande. Trots detta har Købke på ett magiskt sätt lyckats fånga personligheten hos en tvååring med en stark genomträngande blick. Kanske är det anledningen till att vi uppfattar porträttet som ovanligt monumentalt trots det lilla, intima formatet som bara är 16 x 14,5 cm, säger Magnus Olausson, chef för samlingarna på Nationalmuseum.

Bilden av den blivande inrikes- och justitieministern Carl von Nutzhorn (1828–1899) torde vara ett av Christen Købkes tidigaste tecknade beställningsporträtt. Konstnären provade här ut alla de egenskaper som han senare återkom till i flera av sina framställningar av barn – en fast blick, en frontal komposition och en sluten form. Købkes vän och kollega Lorenz Frølich ansåg att konstnären i dessa porträtt uppnådde det största mått av sanning genom sin förmåga att skildra modellerna på ett ovanligt inkännande sätt.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärven har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Sophia Gieseckes donationsmedel.

Inventarienummer:
Christen Købke, Carl [Ludvig Vilhelm Rømer] von Nutzhorn (1828–1899), Amtman för Vejle Amt, inrikes- och justitieminister i Danmark, 1830. Blyerts på papper. NMH 12/2021.

För mer information
Magnus Olausson, chef för samlingarna, magnus.olausson@nationalmuseum.se, 08-5195 4371
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Taggar

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden stängde 2013 för en omfattande renovering och öppnade igen under hösten 2018.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Relaterat material

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.