Gå direkt till innehåll
Möt den mytomspunna konstnären Caravaggio

Pressmeddelande -

Möt den mytomspunna konstnären Caravaggio

Torsdag 21 januari öppnar en utställning som innehåller två målningar föreställande den helige Franciskus. Nationalmuseum är en av scenerna i världen där fyrahundraårsminnet av 1600-talsmålaren Caravaggios död uppmärksammas.

Michelangelo Merisi da Caravaggio fascinerar och inspirerar konstfantaster än idag. Som ung konstnär i Rom var han hyllad och stod under kyrkans beskydd. Han var ofta indragen i bråk och blev även anklagad för mord. Efter flykt och ett liv i exil dör Caravaggio redan som 37-åring under oklara omständigheter. Han har kommit att uppfattas som ett självdestruktivt geni, men är också en konstnär vars måleri har fått enorm betydelse för eftervärlden.

Nationalmuseum har aldrig tidigare visat en Caravaggioutställning. Utställningen är en djupstudie av två målningar med ett och samma motiv. Den italienska staten har erbjudit två institutioner i Norden att visa målningarna och presentera den vetenskapliga diskussionen kring dem.  Den svenska publiken får härmed en unik möjlighet att se ett verk av den mytomspunna konstnären i verkligheten.

Vilket är originalet och vilken är kopian?
Diskussionen handlar om Caravaggios teknik och arbetsmetoder och förhållandet mellan original och kopia. Tidigare har den målning som finns i kyrkan Santa Maria della Concezione i Rom ansetts vara originalet. En omfattande teknisk undersökning av de båda målningarna har dock nyligen lett till att man nu ser det verket som en kopia, medan målningen från Carpineto Romano är ett original.

Utställningen pågår 21 januari–14 mars 2010.

Utställningens projektledare: Per Hedström, intendent, phm@nationalmuseum.se,
08-5195 4356.
Ytterligare information: Anna Jansson, informatör, ajn@nationalmuseum.se, 08-5195 4391.
Pressbilder: www.nationalmuseum.se/press 


Bakgrund
Utställningen är en produktion som Italienska Ambassaden och Italienska Kulturinstitutet i Stockholm erbjudit Nationalmuseum. Nationalmuseum äger inga verk av Caravaggio och har en relativt liten samling av italienskt måleri. Anknytningen till Caravaggio finns i stället främst i den rika samlingen av holländskt 1600-talsmåleri. I Holland levde Caravaggios realism och ljusdunkelmåleri vidare i decennier. De båda inlånade Caravaggiomålningarna kommer att placeras i den så kallade Kupolsalen, intill den holländska samlingen. Där finns nära jämförelsematerial i den målning i museet som kanske tydligast anknyter till hans konst, fransmannen George de la Tours Den helige Hieronymus botgörande.

Tre 1600-talsmästare under samma tak i vår
Caravaggioprojektet får markera inledningen av Nationalmuseums vårprogram där 1600-talsmåleriet sätts i fokus. En månad efter att Caravaggioutställningen öppnats invigs en stor utställning med de båda flamländska barockkonstnärerna Rubens och Van Dyck. På kort tid ger vi den svenska publiken möjlighet att bekanta sig med tre av 1600-talets allra viktigaste målare. De båda projekten är emellertid av helt olika karaktär. Den flamländska utställningen ger en bred bild av en epok, Caravaggioutställningen är en djupstudie av två målningar med ett och samma motiv.

Ledande forskare på plats i Stockholm
Under en heldag 21 januari träffas ledande internationella forskare på tema Caravaggio och hans samtid i ett symposium. Nationalmuseum agerar värd tillsammans med Italienska Kulturinstitutet. Symposiet är öppet för allmänheten. Fri entré. Läs mer på www.nationalmuseum.se/symposium-caravaggio

Nationalmuseum riktar ett tack till det italienska utrikesministeriet (Ministry of Foreign Affairs), Italienska Ambassaden, Italienska Kulturinstitutet i Stockholm och till Costa Cruises som alla möjliggjort projektet.

Bildtext: Michelangelo Merisi da Caravaggio. Den helige Franciscus (detaljer). ©Ministry of the Interior, Department of Immigration and Civil Rights, Central Direction for the Administration of  "Fondo Edifici di Culto"

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet vars uppdrag är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet.