Gå direkt till innehåll
Julia Beck, Höstdag, 1883. Olja på duk. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum.
Julia Beck, Höstdag, 1883. Olja på duk. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum.

Pressmeddelande -

Nationalmuseum förvärvar målning av Julia Beck

Nationalmuseum har förvärvat ett nyckelverk av Julia Beck, målningen Höstdag från 1883. Julia Beck var länge nästan bortglömd, men har under senare år gjort comeback och räknas idag till en av det sena 1800-talets mest populära konstnärer. Med den nyförvärvade målningen kan museet presentera hennes konstnärskap på ett sätt som både speglar dess bredd och djup.

Under det senaste decenniet har Julia Beck på ett närmast exempellöst sätt rest sig ur en nästan sekellång glömska. Hennes näckrosdammar har sålts för höga priser på auktion och verk som inte tidigare har varit kända har upptäckts i privata samlingar i Frankrike. Dessutom ägnas Julia Beck alltmer uppmärksamhet inom den konstvetenskapliga forskningen och i museiutställningar.

Den nyförvärvade målningen från 1883 är ett av de mest intressanta exemplen på det skapande som konstnärer från flera olika länder ägnade sig åt i Grèz-sur-Loing utanför Paris på 1880-talet. I den lilla byn experimenterade de med perspektiv, bildutsnitt och komposition under inflytande av japansk bildkonst. Samtidigt målade konstnärerna ute i det fria, delvis för att rensa luften från det historiska och intellektuella tankegods som akademin hemma i Stockholm menade att bilder skulle bygga på.

Julia Beck har valt att måla det i grunden ganska enkla motivet i en stor, anspråksfull skala, vilket gör att målningen kan tolkas som ett slags programförklaring i jämförelse med mycket av det som hennes kollegor skapade. Färgerna är mindre insmickrande och perspektivet inte så konventionellt som till exempel Carl Larssons framställningar av liknande motiv. Där Carl Larsson ofta placerade en äldre bybo eller en ung bondkvinna har Julia Beck i stället placerat en modernt klädd stadsbo som mycket väl kan vara en konstnärskamrat. Därmed får hennes målning en starkare förankring i tidens moderna verklighet än Carl Larssons ofta mer pittoreskt stämda scener. Julia Beck bosatte sig i Paris 1883 och förblev verksam i Frankrike livet ut.

– Vi har länge haft just den här målningen högt på vår önskelista efter att ha sett den lysa starkt i flera utställningar. Dels är den ett centralt verk av en central konstnär, dels är den en spännande pusselbit i berättelsen om den skandinaviska konstnärskolonin i Grèz-sur-Loing som var ett slags kreativ smältdegel för många av de konstnärer som idag betraktas som de största, säger Carl-Johan Olsson, intendent på Nationalmuseum.

Från den 7 december går det att se Höstdag i salen 1870–1900 på plan 4 i museet.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärvet är en generös gåva från Nationalmusei Vänner.

Inventarienummer:
Julia Beck, Höstdag, 1883. Olja på duk. NM 7614.

För pressinformation
Carl-Johan Olsson, intendent, carl-johan.olsson@nationalmuseum.se, 08-5195 4324
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Taggar

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar omfattar cirka 700 000 föremål och innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Nationalmuseums uppdrag är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Relaterat material

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.