Gå direkt till innehåll
Gustaf Cederström, Karl XII:s likfärd, 1884, detalj. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum.
Gustaf Cederström, Karl XII:s likfärd, 1884, detalj. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum.

Pressmeddelande -

Nationalmuseum och Bildningspodden lanserar podd om klassiker

Den 15 september lanseras Verket – en podd om klassiker som går på djupet och undersöker verk inom konst och litteratur som i någon mening anses vara klassiker. Totalt ges sex avsnitt ut per säsong där vartannat handlar om konst och vartannat om litteratur. I avsnitten om konst bjuder Nationalmuseums konsthistoriker in andra experter inom olika områden för att gemensamt diskutera utvalda verk och varför de har fått denna status.

Varje avsnitt av Verket – en podd om klassiker undersöker ett konstverk eller litterärt verk som i någon mening anses vara en klassiker, antingen i sin egen eller vår samtid, och hur det fått en sådan status. Sex avsnitt ges ut per säsong där vartannat avsnitt handlar om konst och vartannat om litteratur. Podden ingår i Bildningspodden som produceras av bildningsmagasinet Anekdot, ett samarbete mellan Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien. Syftet är att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet.

– Vi är glada över möjligheten att nå ut till ännu fler med den kunskap som produceras på Nationalmuseum genom vår forskning. Poddformatet når även dem som inte kan besöka museet. Stockholms universitet och andra museer är naturliga samarbetspartner för att bredda perspektiven och tolkningarna i diskussionerna, säger Martin Olin forskningschef på Nationalmuseum.

I det första avsnittet om konst diskuterar Martin Olin som är forskningschef på Nationalmuseum och Anna Maria Forssberg som är historiker och forskare vid Vasamuseet målningen Gustaf Cederströms Karl XII:s likfärd från 1884. Avsnitt två handlar om Sigrid Blombergs skulptur Bebådelsen från 1899 där Per Hedström som är utställningschef på Nationalmuseum och Jessica Sjöholm Skrubbe som är docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet diskuterar en stor klassiker i sin egen samtid. Programledare är Anna Jansson som är kommunikatör på Nationalmuseum. Avsnitten är cirka 30 minuter långa och hämtas gratis via podcasttjänster såsom till exempel Spotify eller på anekdot.se. 

Länk till de två första avsnitten 

Verket – en podd om klassiker diskuterar, upplever och analyserar kulturhistoriens viktigaste mästerverk. Tillsammans med ledande konst- och litteraturhistoriker diskuterar Anna Jansson från Nationalmuseum och Paulina Helgeson från Litteraturbanken klassikernas betydelse och vad de kan säga oss idag. Podden är ett samarbete mellan Litteraturbanken, Nationalmuseum och bildningsmagasinet Anekdot vid Stockholms universitet.

För mer pressinformation
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018. Museet utsågs till Årets museum 2022.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.