Gå direkt till innehåll
Nyförvärv: Terrakottaskulptur av Jean-Baptiste Stouf

Pressmeddelande -

Nyförvärv: Terrakottaskulptur av Jean-Baptiste Stouf

Från engelsk konsthandel förvärvade Nationalmuseum i fjol ett sällsynt verk kallat Den trofasta vänskapen av fransmannen Jean-Baptiste Stouf, utställt på Salongen 1795. Konstnären var nära vän till Johan Tobias Sergel under studieåren i Rom mer än två decennier tidigare. Stoufs verk är ett ypperligt exempel på den franska nyklassicismen där antikiserande formideal blandas med svärmisk vänskapskult.

Nationalmuseums samlingar har utökats med en terrakottaskulptur, kallad Den trofasta vänskapen (La fidèle Amitié), utförd år 1795 av den franske konstnären Jean-Baptiste Stouf (1742-1826) och utställd på Salongen i Paris samma år. Skulpturen visar en kvinna, klädd à l’antique, som lutar sig mot vänskapens och kärlekens altare, vaktat av en hund, symbolen för trohet. Sin högra hand har hon fört mot hjärtat samtidigt som en duva, kärlekens symbol, satt sig på axeln och krönt henne med en krans av blommor från ett granatäppelträd. Det sistnämnda får representera äktenskapet.

Även om motivet för skulpturen anpassar sig till den franska klassicismens förtjusning i högstämda ämnen, finns här samtidigt ett berättande, litterärt drag genom de många syftningar på olika antika gudasagor med kärlekspar såsom Herkules och Omfale eller Flora och Sefyr. I Stoufs allegoriska komposition blir den unga kvinnan en sinnebild för vänskapen. Hennes sentimentala och lätt dramatiska pose bidrar samtidigt till verkets genreartade karaktär, som är typisk för konstnärens arbeten under revolutionstiden.

Den fina och mjuka modelleringen av i synnerhet kvinnans hud visar att terrakottaskulpturen Den trofasta vänskapen inte skall betraktas som en skiss utan som ett fullbordat, autonomt verk. Några andra versioner är heller inte kända. Presentationsterrakottan som fenomen sammanhänger med ett nytt mode under 1700-talet då samlare fascinerades av materialets konstnärliga uttryck. Det gav skulptören möjlighet att i mindre format visa prov på sin skaparkraft och tekniska skicklighet. Mest känd blev kanske Clodion för sina terrakottor, representerad i Nationalmuseum med två verk. I museets samling dominerar dock Sergels små skulpturer, som nu fått sällskap av vännen Stoufs Den trofasta vänskapen

Ytterligare information
Magnus Olausson, Chef för Samlingarna med Statens porträtt- och slottssamlingar, magnus.olausson@nationalmuseum.se, 08-5195 4371
Hanna Tottmar, pressansvarig, hanna.tottmar@nationalmuseum.se, 08-5195 4390

Pressbilder
www.nationalmuseum.se/press

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden genomgår en renovering och beräknas öppna igen under 2017. Verksamheten fortgår genom samarbeten, turnerande utställningar och i tillfälliga lokaler på Konstakademien på Fredsgatan 12 i Stockholm. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén och Grand Hôtel Stockholm. Mer information finns på www.nationalmuseum.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar omfattar cirka 700 000 föremål och innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Nationalmuseums uppdrag är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap. Museet utsågs till Årets museum 2022.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018. Museet utsågs till Årets museum 2022.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.