Gå direkt till innehåll
Louis-Jean-François Lagrenée, Självporträtt, 1778 och Johann-Ernst Heinsius, Porträtt av en kvinna blickande åt höger. Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.
Louis-Jean-François Lagrenée, Självporträtt, 1778 och Johann-Ernst Heinsius, Porträtt av en kvinna blickande åt höger. Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum.

Pressmeddelande -

Nyförvärv: två porträtteckningar från 1700-talet

Nationalmuseum har förvärvat två tecknade porträtt från 1700-talet. Det ena är ett självporträtt av Louis-Jean-François Lagrenée medan det andra återger en okänd kvinna av Johann-Ernst Heinsius. Båda verken är fullt utarbetade och visar prov på en teknisk virtuositet, som fångar både karaktär och livfullhet hos de avporträtterade.

Louis-Jean-François Lagrenée (1725–1805) studerade i slutet av 1740-talet för Carle van Loo (1705–1765) i Paris. Han vann 1749 den kungliga franska konstakademins resestipendium för studier i Rom och tog under de följande åren i Italien intryck av bland annat Guido Reni (1575–1642) och Francesco Albani (1578–1660). Under en period i början av 1760-talet var han hovmålare i Sankt Petersburg och föreståndare för den kejserliga konstakademien. Långt senare, under åren 1781–1787, återkom Lagrenée till Rom, nu som föreståndare för den franska konstakademien.

Lagrenée specialiserade sig på mytologiska motiv präglade av en relativt stram klassicism, men utförde också ett mindre antal medryckande porträtt. Bland de senare märks bland annat ett prisat självporträtt, idag i konstmuseet Sinebrychoffs samlingar i Helsingfors. I det tecknade porträtt i profil, som nu Nationalmuseum förvärvat, avbildar Lagrenée sig själv med en, som det verkar, viss distans till sin person och konstnärsroll. Han framstår här, trots sina förmodat unga år, såväl belevad som något bedagad. Möjligen är detta ett intryck som också förstärks av tekniken. Profilen är visserligen tecknad med säkra konturer, men i verket som helhet uppvisar konstnären samtidigt en viss lätthet i linjeföringen. Detta är ett typiskt drag för den skickliga teckningskonst som Lagrenée utvecklade under studieåren i Italien.

Johann-Ernst Heinsius(1731–1794)var, liksom sin bror Johann-Julius Heinsius (1740–1812), verksam som porträttmålare vid det furstliga hovet i Weimar. Senare arbetade Johann-Ernst även i Hamburg där han fick i uppdrag att porträttera medlemmar ur stadens borgerskap. Nationalmuseums porträtt föreställer en ung, livfull kvinna som blickar över axeln åt hennes vänstra sida (ur betraktarens utgångspunkt tittar hon åt höger, vilket har legat till grund för verkets titel). Hon är klädd i en dyrbar klänning, möjligen av siden och med krage i spets. Hennes hår är extravagant uppsatt och prytt med en större rosett och en hätta. Konstnären har fångat med en till synes lätt och fri hand den unga kvinnans livaktiga och glada kynne. Detta gäller inte bara det lilla leendet, som spelar över munnen utan även den glädje som hennes blick utstrålar. Genom att kontrastera skarpa konturer i svart krita, skuggade partier och förhöjningar i vitt, skapar konstnären volym och textur. Nationalmuseums nyförvärv är ett utsökt exempel på Heinsius porträttkonst i tecknad form. På ett mästerligt vis ingjuter han ett i det närmaste vibrerande liv i kvinnans blick.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärven har möjliggjorts genom bidrag från Hedda & N.D. Qvists Minnesfond respektive Magda och Max Ettlers fond.

Inventarienummer: NMH 217/2018 och NMH 8/2018

Mer information
Daniel Prytz, intendent, daniel.prytz@nationalmuseum.se, 08-5195 4306
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden har genomgått en omfattande renovering och öppnade igen den 13 oktober 2018. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet och Grand Hôtel Stockholm. 

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018. Museet utsågs till Årets museum 2022.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.