Skip to main content

Nyförvärv: Verner Åkermans skulptur av Pierre Louis Alexandre

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2019 09:00 CEST

Verner Åkerman, Porträtt av Pierre Louis Alexandre, 1885. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum.

Nationalmuseum har nyligen förvärvat en skulptur i terrakotta av Verner Åkerman föreställande Pierre Louis Alexandre. Pierre Louis Alexandre är främst känd som modell vid Konstakademien under senare delen av 1800-talet och det finns många bevarade studier efter honom. Den förvärvade skulpturen är dock den enda kända av sitt slag idag.

Pierre Louis Alexandre (1844-1905) var född i Franska Guyana och kom 1863 till Stockholm, troligen som fripassagerare på ett amerikanskt fartyg med fläskkött i frakten. Här försörjde han sig som stuveriarbetare, men har främst blivit känd som modell vid Konstakademien. I arkivkällorna förekommer han med de försvenskade efternamnen Pettersson respektive Alexandersson. Det var på akademien som skulptören Verner Åkerman (1854–1903) träffade på Pierre Louis Alexandre. 1885 utförde han sin framställning av modellen. Åkerman var långt ifrån den ende som gjorde studier efter honom, men inga andra skulpturer är kända.

Åkermans terrakotta är inte ett porträtt i egentlig mening utan ett s.k. ”karaktärshuvud”, en genre som odlades i akademiundervisningen. Avsikten var inte primärt att göra ett porträtt trots att framställningen är starkt individualiserande. Senare samma år ställdes skulpturen ut under titeln ”Zambo”. Det exotiserande förhållningssättet till en svart modell var närmast regel i den samtida konsten. Till exempel uppträder Pierre Louis Alexandre som vakt i sultanens harem med kroksabel och turban i andra akademielevers framställningar. I Åkermans verk bär han en arbetarskjorta som speglar verkligheten som stuveriarbetare men ändå var modellens identitet inte intressant. Genom valet av en fiktiv titel blev Pierre Louis Alexandre i fantasin snabbt förpassad till en kontinent, som han förmodligen aldrig ens hade besökt. Tidens romantiska och schablonmässiga föreställning om afrikaner framstår i dag som både aningslös och fördomsfull.

Några år efter att Åkerman ställt ut sin terrakottabyst av Pierre Louis Alexandre skördade han flera framgångar, fick kunglig medalj och Konstakademiens resestipendium som möjliggjorde ett decenniums vistelse i Paris. Åkerman levde i en tid som fortfarande präglades av traditionen och ett stort mått av naturalism. Hans framställning av Pierre Louis Alexandre är inte bara ett ypperligt exempel på hans förbisedda konstnärskap, men också ett vittnesbörd om Pierre Louis Alexandres egenartade levnadsöde.

Skulpturen är just nu utställd i museets samlingspresentation i salen för konst 1870-1910.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärvet har möjliggjorts genom donationsmedel från Hedda och N. D. Qvists minnesfond.

Inventarienummer:
Verner Åkerman, Porträtt av Pierre Louis Alexandre, 1885, NMSk 2383.

För mer information
Magnus Olausson, chef samlingarna, magnus.olausson@nationalmuseum.se, 08-5195 4371
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden har genomgått en omfattande renovering och återöppnades hösten 2018. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Bank of America Merrill Lynch, The Wineagency och Grand Hôtel Stockholm.