Gå direkt till innehåll
Louis Masreliez, Allegori över Kriget, ca 1790–92. Foto: Christie’s Images Ltd. 2021.
Louis Masreliez, Allegori över Kriget, ca 1790–92. Foto: Christie’s Images Ltd. 2021.

Pressmeddelande -

Nytt i samlingarna – Allegori över Kriget av Louis Masreliez

Nationalmuseum har förvärvat Allegori över Kriget utförd av Louis Masreliez. Målningen var ämnad som ett av två dörröverstycken för Gustav III:s sängkammare på Stockholms slott. Det är ett viktigt verk, inte minst med tanke på att det väl representerar brytningspunkten i konstnärens verksamhet, från ett storslaget historiemåleri till det mer dekorativa.

Louis Masreliez (1748–1810) var väl lämpad för uppgiften som en av den gustavianska tidens främste målare och inredningskonstnärer. Han var född i Paris och kom redan som femåring till Stockholm, där hans far Adrien Masreliez var anställd som ornamentbildhuggare vid slottsbygget. Sonen Louis visade sig tidigt vara något av ett konstnärligt underbarn. Han fick också den bästa tänkbara utbildningen, som utmynnade i ett resestipendium 1769. Via Paris kom han till Rom, där han studerade i hela tolv år. I denna kosmopolitiska konstnärsmiljö umgicks Masreliez med tidens främsta bildskapare, blev väl hemmastadd i den framväxande nyklassicismen och byggde upp ett stort referensmaterial av tecknade studier efter såväl antiken som renässansen.

Vid sin återkomst till Stockholm 1782 var Masreliez därför väl rustad för uppgiften att ansvara för ny dekor i Gustav III:s privata våning på Stockholms slott, allt enligt det senaste nyantika inredningsidealet. Detta var en sammansmältning av renässansens groteskornamentik och förebilder från romersk antik. Det mest kända exemplet i dag är inredningarna i Gustav III:s paviljong på Haga. Samtidigt hade Masreliez skaffat sig en gedigen utbildning som historiemålare, en syssla som han egentligen var ämnad för i kunglig tjänst. Även här sammanförde han sina olika intryck av de stora mästarna, allt stöpt i en elegant nyklassicistisk form. Det är detta som Masreliez visar upp i sin målning Allegori över Kriget.

Man kan misstänka att Gustav III själv valt ämnet för sängkammarens två dörröverstycken. Kungen var nämligen högst delaktig och hade egna uppfattningar när det gällde inredningar i de kungliga miljöerna, vilket samtida källor ofta visar. Kriget ställt mot pendangen som var en allegori över Freden, ville ge bilden av kungen som rikets försvarare och den som slutligen säkrar freden. Ämnet hade dagsaktualitet eftersom kompositionen tillkom under tiden närmast efter kriget mot Ryssland 1788–90. I Allegori över Kriget ser vi hur Minerva stiger av sin hästanspända vagn, i sin ena hand håller hon en sköld och i den andra en blixtrande Zeus-ljung. Över henne svävar nordanvindens gud Boreas, som är åtföljd av bevingade zefyrer ur vilkas munnar det kommer snöflingor. Det är både en dramatisk komposition och ett ovanligt kraftfullt måleri med stora svepande linjer. Den närmast explosiva koloriten, där jordfärger dominerar med det krigiskt röda, understryker ämnesvalet.

Genom en inskription på en tecknad förstudie av Masreliez vet vi att denna framställning syftade på den svenska segern vid Narva 1700, en händelse som Gustav III gärna anspelade på eftersom det under några år säkrade det svenska stormaktsväldet. Om Karl XII här ytterst ges rollen av krigarkungen blev Gustav III underförstått fredsfursten i pendangen. I Nationalmuseum finns sedan 1917 en förstudie i olja till Allegori över Freden. Troligen fullbordades aldrig denna ensemble på grund av kungens död 1792 utan målningarna förblev i konstnärens ägo.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Genom en generös gåva från Nationalmusei Vänner har Masreliez stora komposition kunnat återföras till Sverige.

Inventarienummer:
Louis Masreliez, Allegori över Kriget, ca 1790–92. Olja på duk. NM 7613.

För pressinformation
Magnus Olausson, chef för samlingarna, magnus.olausson@nationalmuseum.se, 08-5195 4371
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018.

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018. Museet utsågs till Årets museum 2022.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.