Skip to main content

Påminnelse pressvisning Inspiration – Iconic Works

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 08:45 CET

Yinka Shonibare, Medusa Väst, 2015. © Yinka Shonibare CBE. Courtesy James Cohan, New York. Marina Abramović/Ulay, Anima Mundi (Pieta), 1983/2002. © Marina Abramović and Ulay. Courtesy the Marina Abramović Archives and Lia Rumma Gallery, Milan/Naples.

Den 20 februari öppnar Nationalmuseum en utställning om ikoniska verk och hur de har påverkat samtida konstnärer. En av utställningens nyckelfrågor är varför vissa konstverk har blivit mer kända än andra? Bland konstnärerna finns namn som Marina Abramović, Jake and Dinos Chapman, Nancy Fouts, Mark Karasick, Sara Masüger, Kiki Smith, Yinka Shonibare och Henrik Jonsson.

1800-talet var museigrundandets stora århundrade i Europa. Konsthistorien byggdes upp genom samlingarna, museernas utställningar och de konsthistoriska handböckerna. I utställningen Inspiration – Iconic Works betonas de starka banden mellan konsthistoria och nutidskonst. Drygt trettio konstnärer från olika delar av världen är med och visar hur de har arbetat med den västerländska konstens stora namn såsom Leonardo, Michelangelo, Rembrandt, Georges de la Tour, Vermeer, Velásquez, Goya och även Rodin.

– Vi är vana vid att kunna besöka museer och konstutställningar på vår fritid. Däremot funderar vi rätt sällan över hur konsthistoriens stora berättelse har uppstått eller över den roll som museerna har spelat i sammanhanget. Utställningen reflekterar över påverkan som denna långa tradition har i dagens visuella kultur, säger Susanna Pettersson, överintendent på Nationalmuseum och en av utställningens curatorer.

En del av konstverken har skapats särskilt för utställningen, bland annat Ola Kolehmainens fotografier av museer samt vissa klassiker såsom Nefertitis huvud, Sara Masügers tolkning av Laokoongruppen och Mark Karasicks verk med Michelangelos teckning som utgångspunkt. Även Joseph Kosuth bestämde sig för att göra ett helt nytt konstverk som baserar sig på en målning i Nationalmuseums samlingar. De andra konstverken är kända från tidigare sammanhang, till exempel Jeff Koons Gazing Ball (Mona Lisa) från2015 och Jake och Dinos Chapmans Krigets fasor från 2001. I utställningen sker en dialog mellan dessa och ett urval av äldre verk från Nationalmuseums samlingar.

En omfattande publikation tillsammans med en mångfacetterad programverksamhet och publika visningar ger ytterligare fördjupningar. Som ett exempel kan nämnas en konferens med utställningens curatorer, katalogens författare och några av de konstnärer som arrangeras den 20 februari.

Utställningen är curerad av Susanna Pettersson, överintendent Nationalmuseum och James Putnam, curator, London.

Inspiration – Iconic Works är ett samarbete mellan Nationalmuseum och Konstmuseet Ateneum i Helsingfors. Utställningen visas på Nationalmuseum 20 februari – 17 maj och på Konstmuseet Ateneum 18 juni – 20 september 2020.

Pressvisning
Utställningen visas för press onsdag 19 februari. Insläpp via museets huvudentré från kl 11.00, introduktionen av utställningen börjar cirka kl 11.15. Flera av konstnärerna såsom Mark Karasick, Sara Masüger, Ola Kolehmainen, Koen Vanmechelen och Joseph Kosuth samt curator James Putnam kommer att närvara. Anmälan sker senast 17 februari till press@nationalmuseum.se. Vänligen notera att ackreditering krävs för att närvara.

För mer information
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden stängde 2013 för en omfattande renovering och öppnade igen under hösten 2018. Under 2019 tog museet emot nära 850 000 besök.