Gå direkt till innehåll
Lillian Holm, First Sight of New York, 1930-tal (beskuren). Foto: Flint Institute of Arts.
Lillian Holm, First Sight of New York, 1930-tal (beskuren). Foto: Flint Institute of Arts.

Pressmeddelande -

Påminnelse pressvisning Scandinavian Design & USA 13 oktober

I utställningen Scandinavian Design & USA undersöks hur idéer från Norden påverkat amerikansk design och omvänt, hur influenser från USA har påverkat nordisk design. Den är ett internationellt samarbete mellan Los Angeles County Museum of Art, Milwaukee Art Museum, Nationalmuseum och Nasjonalmuseet i Oslo. Första anhalten för utställningen är Nationalmuseum där över 300 föremål från samlingar i USA och Norden visas.

För första gången presenteras förhållandet mellan skandinavisk och nordamerikansk design under 1900-talet som en utställning. Scandinavian Design & USA – människor, möten och idéer, 1890–1980 är resultatet av ett internationellt samarbete museer emellan och ny forskning. I utställningen visas över 300 föremål från samlingar i USA och Norden och besökaren får ta del av strömningar som legat till grund för estetik, identitet och idévärld som vi möter än idag. Bland annat undersöks den skandinaviska emigrationens betydelse för det som benämns Scandinavian Design i USA och de ambitiösa marknadsföringskampanjer som genomfördes på 1950-talet. Utställningen är samorganiserad av Los Angeles County Museum of Art och Milwaukee Art Museum i samarbete med Nationalmuseum och Nasjonalmuseet i Oslo och kommer att visas på respektive museum fram till 2023 med start på Nationalmuseum.

När begreppet Scandinavian Design myntades på 1950-talet syftade det på modern design från Norden. Det lanserades internationellt och fungerade som en paketering inom både politik och ekonomi och förknippades med nordiska traditioner, kultur och natur samt demokratiska värderingar. Även om begreppet rymmer ett visst mått av sanning är det omtvistat och utställningen visar därför en längre historia om design som är mångfacetterad. Exempel som lyfts fram är vikingen i flygreklam, industridesign för nya hushållsvaror och konsthantverksskicklighet i silverserviser för en ny cocktailkultur. Andra exempel är inredningsdetaljer i såväl FN:s högkvarter som i exklusiva privatvillor och vävd textil i bilinredningar.

Det går att hitta många influenser från Norden i amerikansk design och även en stor amerikansk prägel på den nordiska designscenen. Eliel Saarinen, Carl Milles, Alvar Aalto, Charles Eames och Eero Saarinen är exempel på inflytelserika idégivare som påverkade både utveckling och designutbildningar under 1900-talet i USA. Ett inslag i utställningen är hur det amerikanska perspektivet nådde Norden och hur de nordiska länderna använde design som verktyg för internationell diplomati. Det gjordes även i USA, särskilt under efterkrigstiden, där arkitektur, konst och design användes för att manifestera sin maktposition. Amerikanska vandringsutställningar skickades ut som ett slags offentlig diplomati och när ambassader och residens byggdes och inreddes användes arkitektur och design för att kommunicera amerikanska värderingar och politisk ställning.

Utställningens berättelse börjar i en tid då kontakterna över Atlanten präglades av migration från Norden till USA. Ungefär tre miljoner människor utvandrade från Danmark, Finland, Sverige och Norge från slutet av 1800-talet. Migration av människor innebär också migration av idéer och kompetenser. Traditionella hantverkstraditioner hölls vid liv i det nya hemlandet och överfördes till nya generationer. Många migranter tog anställning inom industrin och kunde tillföra ny kunskap till en amerikansk konsumentkultur. Parallellt arrangerades världsutställningar i Philadelphia och Chicago där nordisk folkkonst, handvävda textilier och norska stavkyrkor visades upp bredvid internationell industridesign. När emigrationen till Amerika avtog under 1920-talet blev det i stället idéutbyten mellan Norden och USA som påverkade utvecklingen inom designområdet. Handeln och resandet ökade. På vandringsutställningar och mässor skapades grund för nya idéer, livsstilar, kulturer och världsbilder. Begrepp som Scandinavian look och Swedish Modern spreds och förstärktes tack vare massmedias bevakning. Berättelsen slutar i den tid då andra nationer som till exempel Italien och Japan tillsammans med en ökad globalisering förändrade designscenen.

Kuratorer för utställningen är Bobbye Tigerman för Los Angeles County Museum of Art, Monica Obniski för Milwaukee Art Museum, Helena Kåberg för Nationalmuseum och Denise Hagströmer för Nasjonalmuseet.

Scandinavian Design & USA – människor, möten och idéer, 1890–1980 visas på övre plan på Nationalmuseum 14 oktober 2021 – 9 januari 2022. Utställningen är samorganiserad av Los Angeles County Museum of Art och Milwaukee Art Museum i samarbete med Nationalmuseum och Nasjonalmuseet, Oslo. Den har möjliggjorts genom större bidrag från Terra Foundation for American Art (International Tour and Exhibition sponsor) och Henry Luce Foundation (Presenting Sponsor). Även Nordisk kulturkontakt har bidragit med ett generöst stöd.

Pressvisning
Utställningen visas för press onsdag den 13 oktober kl 10.00. Helena Kåberg, utställningens kurator på Nationalmuseum, börjar med att ge en presentation av innehållet i utställningen i Södra ljusgården. Anmäl ditt intresse senast den 11 oktober till press@nationalmuseum.se. Begränsat antal platser, i första hand för de som ska recensera eller rapportera om utställningen. Vänligen notera att bekräftelse på intresseanmälan krävs för att närvara.

Biljetter går att antingen förhandsboka på Nationalmuseums webbplats eller köpa direkt på plats på museet.

För pressinformation
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018.

Kontakter

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet vars uppdrag är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet.