Gå direkt till innehåll
Tekanna av Erik Nordgren och sockerruska av Eric Nyström i argent haché. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum.
Tekanna av Erik Nordgren och sockerruska av Eric Nyström i argent haché. Foto: Linn Ahlgren/Nationalmuseum.

Pressmeddelande -

Sällsynta föremål av argent haché till Nationalmuseum

Nationalmuseum har nyligen förvärvat ett antal sällsynta objekt av försilvrad mässing, så kallad argent haché, från 1700-talets slut. Få av dessa föremål har överlevt till vår tid och en viktig del av svensk formhistoria har därför tidigare saknats i museets samlingar. Flera av föremålen kommer från antikhandlaren Lars-Yngve Johanssons unika samling.

Föremål av försilvrad mässing, så kallad argent haché, tillverkades endast i slutet av 1700-talet. Få objekt av denna art har överlevt till vår tid och speciellt intressanta för Nationalmuseum är de av svensk tillverkning. Antikhandlaren och TV-profilen Lars-Yngve Johansson hade stora kunskaper om och en unik samling av argent haché-föremål. Efter hans död auktionerades många av dessa objekt ut våren 2019 och museet kunde då berika sina samlingar med föremål från hans samling.

- Genom försäljningen av Lars-Yngve Johanssons samling blev det möjligt att förvärva en hel grupp unika svenska föremål av argent haché. En kännares samlarmöda och stora kunskaper kan på detta vis bli tillgänglig för en större allmänhet, säger Micael Ernstell, konsthantverksintendent vid Nationalmuseum.

Lars-Yngve Johanssons kunskaper lever vidare genom boken Argent haché. Lars Yngve Johanssons samling av försilvrad mässing, som Antonia och Carl Barkman på Bukowskis gav ut i samband med auktionen. Publikationen är ett viktigt bidrag i ämnet och genom den klarnar framförallt bilden av produktionen i Sverige med mästare, stämplar etc.

Bland de förvärvade föremålen finns en terrin med fat som är tillverkad av Caspar Liendenberg i Stockholm 1768. En av stämplarna klargör att den är av just argent haché. I Stockholm fanns även Eric Nyström, verksam 1783–1814, som utfört de balusterformade sockerruskorna som nu förvärvats. Två ostämplade föremål förvärvades på grund av sin svenska anknytning. Tallriken bär familjen Grills vapen och är troligen tillverkad i Sverige. Vinkylaren är med största säkerhet av utländsk härkomst men bär Charles de Geers initialer. Intressant är även tekannan av Erik Nordgren, som var verksam i Jönköping åren 1817–1847. Kannan är tillverkad av nickelsilver som trots sitt namn inte innehåller silver utan en kopparlegering med nickel och ofta zink som användes för att imitera sterlingsilver.

Bland de föremål som förvärvats finns också en kaffekanna i tidstypisk rak form med rakt skaft av svärtat trä. Den är ostämplad, men har en otvetydig svensk form och är en testamentarisk gåva av kulturhistorikern Åke Livstedt.

Nationalmuseum har inga statliga medel att förvärva design, konsthantverk och konst för utan samlingarna berikas genom gåvor och privata stiftelse- och fondmedel. Förvärven av föremålen av försilvrad mässing har möjliggjorts genom en gåva från kulturhistorikern Åke Livstedt samt inköp av sju objekt med Axel Hirsch donationsmedel.

Inventarienummer:
Okänd konstnär, Kaffekanna, 1700–1800. Försilvrad mässing, svärtat trä och ben. NMK 78/2019
Okänd konstnär, Tallrik, 1760–1800. Försilvrad mässing. NMK 83/2019
Erik Nordgren, Tekanna, 1817–1847. Nickelsilver och svärtat trä. NMK 84/2019
Okänd konstnär, Tekanna, 1800–1820. Försilvrad mässing och svärtat trä. NMK 85/2019
Caspar Liendenberg, Terrin med lock och fat, 1768. Försilvrad mässing. NMK 86/2019
Eric Nyström, Sockerruska, 1780–1790. Försilvrad mässing. NMK 87–88/2019
Okänd konstnär, Vinkylare, 1750–1800. Försilvrad mässing. NMK 89/2019

För mer information
Micael Ernstell, intendent konsthantverk, micael.ernstell@nationalmuseum.se, 08-5195 4392
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Ämnen

Kategorier

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden har genomgått en omfattande renovering och återöppnades hösten 2018. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Bank of America Merrill Lynch, The Wineagency och Grand Hôtel Stockholm. 

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018. Museet utsågs till Årets museum 2022.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.