Gå direkt till innehåll
Specialvisningar under Pride

Pressmeddelande -

Specialvisningar under Pride

Under Pride-veckan, 2-5 augusti, gör konstnären Staffan Redin specialvisningar av utställningen Lust & Last. I specialvisningarna, som ges tisdag-fredag kl 13, diskuteras bland annat 1700-talets könsroller och synen på maskulinitet. Konstnären, som själv deltar med ett verk i utställningen, diskuterar läsningar av samkönat begär både i den äldre och moderna konsten som visas i utställningen.

Konsten i Nationalmuseums samlingar präglas av ett heteronormativt samlande, vilket hänger ihop med äldre tiders syn på sexualitet. Därför är det först de senare årtionden andra perspektiv och aspekter tagits i beaktande när man köpt konst till samlingarna. Men även om utställningens äldre konst domineras av en heterosexuell normativitet, visar utställningen hur olika normer präglat olika tider och hur synen på sex och erotik hela tiden förändras.

I det äldre materialet kan man också se hur vår tids syn på femininitet och maskulinitet skiljer sig från andra tider. Så gäller t.ex. porträttet av Gustav IIIs hovman Gustaf Mauritz Armfelt, som vi med vår tids glasögon kanske läser som ett porträtt av en kvinna eller tolkar som en feminin man. I sin kontext tolkades porträttet som ingetdera, då 1700-talets hovkultur präglades av andra normer och värderingar än de vi har idag.

Lust & Last visar med sitt breda historiska spann hur normer skapats och förändras men även hur moralgränserna flyttats och fortfarande flyttas idag. I den erotiska konsten har kvinnan traditionellt varit objektet för en manlig betraktare. Samtidskonsten som visas sida vid sida med det äldre materialet syftar till att ifrågasätta vem som har rätt att titta på vem och att erbjuda flera betraktarperspektiv även på det äldre materialet. Så är till exempel fallet med Annika von Hausswolffs fotografi som visar en ensam, onanerande man.

Visningarna ingår i museientrén. Ingen förbokning.

Ytterligare information
Hanna Tottmar, informatör, htr@nationalmuseum.se eller 08-5195 4390.


Bildtext: Gustaf Mauritz Armfelt, Adolf Ulrik Wertmüller. Alone in the brown room, Annika von Hausswolff. Diana med nymfer, hundar och villebråd. Hans von Achen (kopia efter).

Ämnen

Kontakter

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet vars uppdrag är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet.