Gå direkt till innehåll
Christen Købke, Landskapsmålaren Frederik Sødring. Foto: Den Hirschsprungske Samling. Gerda Roosval-Kallstenius, Porträtt av konstnärinnan Astrid Setterwall Ångström. Foto: Nationalmuseum.
Christen Købke, Landskapsmålaren Frederik Sødring. Foto: Den Hirschsprungske Samling. Gerda Roosval-Kallstenius, Porträtt av konstnärinnan Astrid Setterwall Ångström. Foto: Nationalmuseum.

Pressmeddelande -

Utställningar sommaren 2019

I sommar är det danskt tema på Nationalmuseum i Stockholm med utställningarna Dansk guldålder och Finn Juhl: Möbelarkitekten. Nationalmuseum Jamtli visar konst i nordiskt ljus i Från gryning till skymning medan det går att se modern glaskonst från 1960-talet och framåt på Läckö slott.

Nationalmuseum i Stockholm
Dansk guldålder
28 februari – 21 juli 2019
Under sommaren visar Nationalmuseum Dansk guldålder, en utställning med det allra bästa av danskt måleri från 1800 till 1864. Under den danska guldåldern växte en till lika delar magisk som verklighetsnära bildvärld fram i ett samhälle som präglades av stora omvälvningar. I konsten uppstod ett parallellt universum där vardagens elände lyste med sin frånvaro. Av sin närmiljö skapade konstnärer oemotståndliga bilder som bjuder betraktaren att än drömma sig bort, än fascineras av närmast overklig detaljskärpa. Runt 325 verk visas i utställningen och bland konstnärerna återfinns namn som Christoffer Wilhelm Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye, Constantin Hansen, Peter Christian Skovgaard, Frederik Sødring, Johan Thomas Lundbye och Wilhelm Marstrand.

Finn Juhl: Möbelarkitekten
14 mars – 22 september 2019
Utställningen presenterar den danske arkitekten och möbelformgivaren Finn Juhl. Genom ett exklusivt urval av möbler, konstverk och konsthantverk presenteras en av de mest tongivande skandinaviska möbelformgivarna under 1940-,1950- och 1960-talen. Möblerna och inredningen som visas kommer från det hem i Ordrup utanför Köpenhamn som Finn Juhl ritade och inredde åt sig själv 1942. Utställningen sker i samarbete med Ordrupgaard, Köpenhamn.


Nationalmuseum Jamtli i Östersund
Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900
28 maj 2019 – 19 april 2020
Utställningen tar upp den konstnärliga utveckling som ägde rum i Norden runt förra sekelskiftet. Flera av de mest begåvade eleverna sökte sig utomlands och långt bort från historiemåleriets artificiella bildvärld kunde de rikta blicken mot verkligheten istället och måla den med samma inlevelse och allvar. Omkring 1890 höjdes röster för att få konstnärerna att återvända hem för att måla de egna länderna i en mer tydligt nationell nordisk konst. I Sverige går det att beskriva utvecklingen inom måleriet som att motiven går från gryning och dagsljus till skymning och kvällsljus. I utställningen visas runt 130 verk av bland annat Eugène Jansson, Eva Bonnier, Helmer Osslund, Carl Wilhelmson, Elsa Beskow, Anders Zorn och Bruno Liljefors.


Nationalmuseum på Läckö slott
Tankar i glas
8 juni – 25 augusti 2019
Varje sommar gör Nationalmuseum en specialutställning på Läckö slott. I sommar visas unikt konstglas av runt 50 konstnärer ur Nationalmuseums omfattande samling av modern glaskonst från 1960 och framåt. Glaskonsten i Sverige har blomstrat i över hundra år och tidvis fått stort internationellt erkännande. Utställningen visar utvecklingen fram till hur dagens glasformgivare utforskar nya vägar inom konsten. Till utställningen har de nu levande konstnärerna ombetts formulera sina tankar i ord.

Mer information
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400 

Ämnen

Taggar

Regioner


Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden har genomgått en omfattande renovering och återöppnades hösten 2018. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Bank of America Merrill Lynch, The Wineagency och Grand Hôtel Stockholm. 

Presskontakt

Pressansvarig

Pressansvarig

Presskontakt Hanna Tottmar 08-5195 4400

Välkommen till Nationalmuseum!

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Museets samlingar innehåller måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, samlingarna av konsthantverk och design sträcker sig ända fram till idag. Det totala antalet föremål är cirka 700 000. Museibyggnaden var stängd under fem år då den genomgick en omfattande renovering och öppnade för besökare igen hösten 2018.

Målerisamlingens tyngdpunkt ligger på svenskt måleri från 1700- och 1800-talet, men holländskt måleri från 1600-talet är också välrepresenterat och samlingen av franskt 1700-talsmåleri anses vara en av de främsta i världen. Verken är utförda av bland annat Rembrandt, Rubens, Goya, Boucher, Watteau, Renoir och Degas likväl som av svenska konstnärer som Anders Zorn, Carl Larsson, Ernst Josephson och Carl Fredrik Hill.

Museets samlingar av konsthantverk och design innehåller föremål av keramik, textil, glas och metall likväl som möbler och böcker. I samlingen av teckningar och grafik finns verk av Rembrandt, Watteau, Manet, Sergel, Carl Larsson, Carl Fredrik Hill och Ernst Josephson. De 2 000 mästarteckningar som Carl Gustaf Tessin förvärvade under sin tid som ambassadör i Frankrike på 1700-talet är centrala.

Konst och föremål från Nationalmuseums samlingar finns även på kungliga slott såsom Gripsholm, Drottningholm, Strömsholm, Rosersberg och Ulriksdal likväl som på Svenska institutet i Paris. Museet förvaltar Statens porträttsamling på Gripsholms slott som är världens äldsta nationella porträttgalleri och Gustavsbergssamlingen med ungefär 45 000 föremål tillverkade på Gustavsbergs Porslinsfabrik. Nationalmuseum ansvarar även för utställningsverksamheten på Nationalmuseum Jamtli och Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Nationalmuseum är en statlig myndighet som ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Huvudman och uppdragsgivare är Sveriges regering under Kulturdepartementet. Uppdraget är att vårda och tillgängliggöra konsten i samlingarna samt att verka för ökad kunskap.