Gå direkt till innehåll
Statens fastighetsverk kommer vara klara med arbetet i Naturhistoriska riksmuseets publika delar i mitten av maj. Foto Jonas Sverin
Statens fastighetsverk kommer vara klara med arbetet i Naturhistoriska riksmuseets publika delar i mitten av maj. Foto Jonas Sverin

Pressmeddelande -

Naturhistoriska riksmuseet öppnar 4 juni

Naturhistoriska riksmuseet kommer öppna hela sin publika verksamhet för besökare den 4 juni. Det står klart efter att Statens fastighetsverk (SFV) meddelat att de kommer att vara helt klara med åtgärdsarbetet av innertaket i mitten av maj.

Det var den 29 augusti förra året som överintendent Lisa Månsson beslutade att Naturhistoriska riksmuseet behövde stänga helt för fysiska besök. Det eftersom Statens Fastighetsverk, som är Naturhistoriska riksmuseets hyresvärd, funnit säkerhetsrisker med innertaket på flera platser i museet och spärrat av stora ytor.

Under hösten och vintern har åtgärdsarbeten med museets innertak pågått kontinuerligt. Arbetet i museets huvudentré och det intilliggande trapphuset har varit mer komplicerat och är det som tar mest tid att åtgärda.

Arbetet i publika delarna klart i mitten av maj

Nu har SFV lämnat besked om att de kommer vara klara med arbetet i museets publika delar i mitten av maj. Efter det tar det några veckor för museet personal att kontrollera utställningarna, återstarta systemen och få allt på plats inför återöppning den 4 juni.

–Vi gläder oss åt att museet snart kan öppna igen. Arbetet har varit omfattande och komplicerat, särskilt i entréhallen. Allt går enligt plan med putsarbetena och vi ser framemot öppningen, säger Ellinor Magnusson, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk och fortsätter:

– Jag hoppas att besökarna också uppmärksammar att entrédörrarna har fått en ny tidstypisk ådringsmålning och att glaskupolen i taket skiner extra klart.

Intäktsbortfall beräknas landa på drygt 20 miljoner

Naturhistoriska riksmuseet har med anledning av bland annat ökade hyreskostnader en redan ansträngd ekonomisk situation. Att museet måste hålla fortsatt stängt fram till juni innebär att inga intäkter kommer från den publika verksamheten under denna period, det totala intäktsbortfallet beräknas landa på drygt 20 miljoner kronor.

Kulturminister Parisa Liljestrand har vid ett flertal tillfällen uttalat sitt stöd för museet. Så har även finansmarknadsminister Niklas Wykman, som i ett pressmeddelande i september underströk att regeringen kommer säkerställa att Naturhistoriska riksmuseets verksamhet inte påverkas negativt av det intäktsbortfall som följer av det reparationsbehov som finns av museets innertak.

–Vi har en bra dialog med kulturdepartementet och finansdepartementet som båda visat intresse och engagemang för att lösa den uppkomna situationen. Därmed har jag goda förhoppningar om att museet ska få ett ekonomiskt tillskott i samband med vårändringsbudgeten. Vår ekonomiska prognos visar dock underskott i många år framöver. I förlängningen hoppas jag att även externa finansiärer ska vara intresserade av att ge stöd, så att vi gemensamt kan säkerställa att museet ska fortsätta vara en viktig plats för kommande generationer, säger Lisa Månsson, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.

Stort stöd för Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet har fått motta mycket sympatier under nedstängningen både i Sverige och internationellt. Före jul skrev bland annat museicheferna för världens 13 största naturhistoriska museum ett öppet brev till regeringen för att visa sitt stöd.

–Det har verkligen varit skönt att känna det stöd som både våra internationella kollegor och allmänheten visat under denna tuffa period som museet går igenom. Nyligen fick vi till exempel ett brev från 6-åriga Juni fylld av röda hjärtan. Sånt värmer verkligen! Vi saknar våra besökare på museet och ser fram emot att träffa dem igen i början av juni, säger Lisa Månsson.

Ämnen

Kategorier


Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett av Sveriges största museer. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Kontakter

Lisa Månsson

Lisa Månsson

Överintendent och myndighetschef 08-5195 4238
Jonas Sverin

Jonas Sverin

Presskontakt Vetenskapskommunikatör 0736-794771

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.

Naturhistoriska riksmuseet
Frescativägen 40
11418 Stockholm
Sverige