Skip to main content

Spillning avslöjar antal björnar i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2019 06:00 CET

Insamlingen av björnspillning i Västerbotten är nu avslutad. Björnspillning men mycket blåbär. Foto Jessica Åsbrink.

Över 1200 spillningsprover har skickats till Naturhistoriska riksmuseet under hösten 2019. Nu påbörjas en DNA-analys som ska visa hur många björnar som finns i Västerbotten.

Insamlingen av spillningsprover från björn i Västerbottens län är nu avslutad och har samlats in av många olika personer, däribland jägare, samebyar, länsstyrelsen och allmänhet. Under perioden augusti till oktober skickades fler än 1200 prover in till Naturhistoriska riksmuseet som är den myndighet som koordinerar björninventeringen.

- Vi är glada över att så många personer har samlat in prover, det är 25 % fler prover än vid senaste insamlingen 2014, säger Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet. Ju fler prover desto säkrare uppskattning kan vi göra.

Att det är fler prover behöver inte betyda att antalet björnar är fler. Målet med insamlingen är att få en uppskattning av björnpopulationens storlek som ett underlag till länsstyrelsens rovdjursförvaltning.

Proverna DNA-analyseras

Vid den senaste inventeringen, år 2014, beräknades populationen uppgå till 362 björnar i Västerbotten, med en viss osäkerhet i skattningen (95 % konfidensintervall: mellan 310 och 459 björnar). Detta var på samma nivå som 2009. Antalet björnar i ett län påverkas framför allt av de beslut som tas i förvaltningen.

Nu när insamlingen är färdig kommer varje prov att DNA-analyseras på Naturhistoriska riksmuseet för att se vilka som går att analysera för björn och vilka prover som är från samma individ. Detta är redan påbörjat och kommer vara färdigt till våren 2020. Analysen kan följas på denna sida som uppdateras kontinuerligt:

https://cgi-nrm.github.io/Bjorn2019/karta.html

Den här typen av inventering är möjlig tack vare ett mycket stort antal engagerade personer runt om i landet som rör sig i skog och mark. Nästa år är det björninventering i Jämtland och Västernorrland. Planeringen för det har redan börjat.

Kontakt

Jessica Åsbrink, nationell koordinator för björninventering, Naturhistoriska riksmuseet

Mer information om hur inventeringen går till finns här:https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/viltovervakning/brunbjorn/inventering2019.9006077.html

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 10 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.