Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vårt tids Linné surfar på Internet

Linnés dröm om att kartlägga jordens biologiska mångfald är på väg att uppfyllas. En explosivt växande forskningsgren inom biologin använder modern datorteknik och Internet för att samla och analysera kunskap om jordens livsformer. Sveriges första konferens om detta ämne hålls på Naturhistoriska riksmuseet den 1-3 december och samlar forskare från hela världen.

Internet är inte bara en kunskapskälla utan ger också forskare tillgång till resurser som behövs för att analysera, se förändringar, göra utbredningskartor och formulera förutsägelser om jordens biologiska mångfald. Ämnet heter biodiversitetsinformatik och förutsätter ett globalt samarbete, globala standarder och avancerad teknologi.

För en samlad kunskap om biologisk mångfald behövs uppgifter om varje arts utbredning, släktskap, karaktärsdrag och evolution vilket gör att det sammantaget blir en ofantlig mängd information för alla jordens livsformer. Idag finns de avancerade verktyg och databaser som krävs för att göra denna kunskapsmassa användbar. Linné ville samla jordens alla växter och djur i bokverket Systema Naturae vilket var stort då, och idag är vi på väg att få en ännu större digital och global version.

Konferensens inledning är på svenska och riktar sig till en allmän publik. Hela konferensen pågår i tre dagar och arrangeras av GBIF-Sweden och FishBase Sweden.

Plats: Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Program: http://artedi.nrm.se/sbis2008

 

För ytterligare information kontakta:

Jessica Sandqvist (registrering och praktiska frågor)
E-post: jessica.sandqvist@nrm.se
Tel: 08-519542 89

 

Sven Kullander (faktafrågor)
Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet
08-519541 16
0702 44 33 78
sven.kullander@nrm.se

Ämnen

Kategorier


Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och ett av Sveriges största museer. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns flera permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Kontakter

Catharina Hammarskiöld

Catharina Hammarskiöld

Presskontakt Kommunikationschef 0851955188
Caroline Borgudd

Caroline Borgudd

Presskontakt Marknads - och kommunikationsstrateg Cosmonova och utställningar 08-51954012
Caroline Forsström

Caroline Forsström

Presskontakt Marknadsassistent 08-519 551 92
Jonas Sverin

Jonas Sverin

Presskontakt Vetenskapskommunikatör 0736-794771
Didrik Vanhoenacker

Didrik Vanhoenacker

Presskontakt Jourhavande biolog nummer för journalister 0709993813

Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under Kulturdepartementetet. Museets vision är att öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Museets naturhistoriska samlingar är grunden för vår forskning och våra utställningar. Vi har som mål att befästa Naturhistoriska riksmuseets ställning som en av världens ledande forskningsinstitutioner inom det naturhistoriska ämnesområdet och att vara ett av Sveriges största besöksmål.