Pressmeddelande -

Naturvetaren nr 4: SVERIGES BILL GATES ÄR NATURVETARE

Naturvetaren nr 4-08 nu ute
SVERIGES BILL GATES ÄR NATURVETARE

 

Anders Kihlberg är geologen som har jobbat i fyrtio länder, utvecklat dataprogram för oljeprospektering och lyckats göra ett rejält klipp när han sålde sitt företag.
Läs om ”Sveriges Bill Gates” som hemma i Dalsland har startat flera företag för att skapa nya jobb.
http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/NV4_08sid22-25_Anders_Kihlberg_Sveriges_Bill_gates.pdf


Andra inslag i nr 4:
SKOGLIG KOMPETENS HÅRDVALUTA
Höjda priser på skogsprodukter och stora pensionsavgångar har gjort skogsakademikernas kompetens glödhet.
Läs om en arbetsmarknad där tre av fyra studenter på skogsmästarutbildningen börjar arbeta redan före examen.
http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/NV4_08_s18-21_glodhet_arbetsmarknad_for_skogsakademiker.pdf

STOCKHOLM MEETING INSPIRERADE
Naturvetenskaplig forskning är helt avgörande för Sveriges framtid. Om detta var forskare, näringslivsföreträdare och politiker som samlades på Stockholm Meeting 2008 eniga.
Läs om mötet där två nobelpristagare inspirerade unga forskare och om de naturvetenskapliga upptäckter som har förändrat världen.
http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/NV4_08sid12-17_Stockholm_meeting_broschyr_Fore_Efter.pdf

SKOGSPROPOSITIONEN: GER DEN BÅDE PRODUKTION OCH MILJÖHÄNSYN?
Med smarta lösningar kan tillväxten öka samtidigt som mångfalden bevaras i skogen. Detta är två professorer som Naturvetaren pratat med eniga om. Men sedan går meningarna isär
Läs vad Urban Emanuelsson, Göran Ståhl och en rad företrädare för skogsnäringen och miljörörelsen anser om regeringens proposition ”En skogspolitik i takt med tiden”.
http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/NV4_08s.6-7_skogspropositionen_artikel_kommentarer.pdf


MANUALEN: VÅGA GÖRA DIG OTILLGÄNGLIG
Jobbet måste skötas, hemmet städas, bilen lagas, barnen hämtas och lämnas. Inkorgen full av mejl och det är hög tid att ta tag i privatekonomin. Teknikern, som gör att vi jämt kan bli nådda, ökar stressen.
Läs om Bodil Jönssons tankar kring rätten att inte alltid vara tillgänglig.
http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/NV4_08_sid32-33_Manualen_Vaga_gora_dig_otillganglig.pdf


UR LEDAREN:
ÄT INTE UPP SÄTTPOTATISEN!
I regeringens vårproposition står bland annat: ”Åtgärder kommer att presenteras för att svensk forskning ska ges bättre förutsättningar att vara av högsta internationella kvalitet, bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar, till Sveriges globala konkurrenskraft och därmed till ekonomisk tillväxt.” Det är bra! Att lösa viktiga samhällsproblem med hjälp av ny kunskap medför också ofta nya möjligheter, som ny miljö- och energiteknik och nya effektiva läkemedel. Sverige måste vara med i den utvecklingen, både för vår egen skull och för att bidra till en positiv global utveckling.
Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör
http://www.naturvetareforbundet.se/www/sn/Natur_CMS.nsf/NV4_08s.4_ledaren_At_inte_upp_sattpotatisen.pdf


Se vidare: www.naturvetareforbundet.se

Beställ ett exemplar av senaste numret:
Jeanette Duvert, 08-466 24 86, naturvetaren@naturvetareforbundet.se

Mer information:
Marita Teräs, chefredaktör Naturvetaren, 08-466 24 81, marita.teras@naturvetareforbundet.se


Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom SACO med cirka 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. 25 procent är forskarutbildade och många arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, universitet och myndigheter. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden, men vanliga arbetsområden är bioteknik och läkemedel, IT & telekom, skog samt miljö. 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Johan Ahlgren

Presskontakt marknads- och kommunikationschef, chef Kommunikation och påverkan 08-466 24 05

Relaterat innehåll