Pressmeddelande -

Valet 2010 – Kampen om Malmö

Det är valår och valkampen har redan börjat, både nationellt och lokalt. Partierna har presenterat sina valplattformar, presenterat sina vallokomotiv, dragit igång sina första kampanjer etc. Kort sagt, det börjar märkas på allvar att det är valår.

Den fjärde rapporten om vad som sker under valåret 2010, handlar om kommunvalet i Malmö. Det lokala valet i Malmö blir extra intressant med tanke på att den person som under lång tid dominerat den lokala politiken, Ilmar Reepalu, uppmärksammats för kontroversiella uttalanden i invandrarfrågor och blivit anklagad för antisemitism.

Malmö kommun har drygt 215 000 röstberättigade

Det är även intressant att jämför media exponeringen för de ”lokala” partiledarna och jämföra med statsministern och oppositionsledaren. Eftersom mycket av medias fokusering, liksom partiernas eget valarbete, ligger på de nationella partiledarna.

De lokala kommunala frågorna tenderar, med enstaka undantag, att nästan helt försvinna i media rapporteringen. Detta är ju ingen ny fråga utan har debatterats sedan den gemensamma valdagen infördes 1970.

I den media mätning som gjorts av NewsMachine under perioden 8 april till 26 maj så har vi jämfört antalet artiklar i svenska media för partiledarna för socialdemokraterna och moderaterna i Malmö.

Valet i Malmö 2010 ser ut att bli ovanligt intressant från en mängd aspekter. Socialdemokraterna har varit det största partiet i snart 16 år. Som redan konstaterats så har Ilmar Reepalu dominerat Malmö politiken under en lång tid. Valet 2006 pratade man om en ” Ilmareffekt” då många, liksom i fallet med Göran Johansson i Göteborg, har röstat på ”honom” och inte på socialdemokraterna som parti.

Ett exempel på detta är skillnaderna i röstantal i kommunalvalet respektive riksdagsvalet. Moderaterna fick i förra kommunalvalet  4% färre röster än i riksdagsvalet. Socialdemokraterna å andra sidan fick 2,5% fler röster i kommunalvalet.

Att fler väljare splittrar sina röster mellan olika partier i riksdagsval och kommunalval. År 1970 gjorde 6% av väljarna det. År 2002 hade siffran stigit till 26%. Och valet 2006 var siffran 25%.

Mellan 2002 och 2006 års val bytte 37.1 procent av de svenska väljarna parti.

Vidare så är frågan om kristdemokraterna kommer att behålla sitt enda mandat? Hur går det för sverigedemokraterna som förra valet fick 5 mandat? För att bara nämna några frågeställningar.

Om vi tittar på antalet artiklar så kan vi se följande:

Att Anja Sonesson får 63 träffar under mätperioden och Ilmar Reepalu får 524 träffar.

Skillnaden är mycket stor och förklaras bara delvis av ”riks medias” intresse under några dagar då t.ex. granskningsnämnden fällde Sveriges Radios "Godmorgon världen". Delar av mätperioden så är det ganska jämt.

Under större delen av mätperioden så får de bägge partiledarna under 10 träffar per dag tillsammans.

Notera också att under 1 dag så förekommer inga träffar för någon av dem tillsammans.

Under 1 dag (drygt 2% av mätperioden) så förekommer inga träffar för Ilmar Reepalu. För Anja Sonesson är motsvarande siffra 24 dagar (drygt 49% av mätperioden). Drygt hälften av mätperioden så skrivs ingenting om Anja Sonesson.

Om vi sedan jämför media exponeringen för Anja Sonesson och Ilmar Reepalu med Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin så blir skillnaden drastisk.

Fredrik Reinfeldt får 3939 träffar under mätperioden. Och Mona Sahlin får 3750 träffar.

Anja Sonesson får 1,6% av Fredrik Reinfeldts publicitet. Och Ilmar Reepalu får 14% av Mona Sahlins publicitet.

Om vi tittar på fördelningen per media typ (dagspress, radio, TV, blogg etc.), så svarar dagspress och morgonpress för drygt 80% för bägge.  Den största skillnaden är att Anja Sonesson har en större andel dagspress. Och att Ilmar Reepalu har mera olika pressmeddelande tjänster.

Om vi ser till publiciteten fördelat per källa så kan man konstatera att dominansen är total för olika lokala media där Skånskan är störst.

Så här har Mediemätningen gjorts:

Totalt har 1643 svenska nyhetskällor på Internet varav 84 PDF-tidningar analyserats av NewsMachines automatiska sökteknik. Sökningarna har gjorts med agenter som räknar antalet artiklar om varje specifik nyhetshändelse. NewsMachine har stått för formuleringen av sökfrågorna. Tidsperioden för undersökningen är 2010-04-08 till 2010-05-26.

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om hur mediemätningen har gjorts, kontakta Bengt Hahlin på bengt.hahlin@newsmachine.com eller ring 08-46 50 53 13,

För frågor angående NewsMachines tjänster kontakta Peter Braroe, VD, på peter.braroe@newsmachine.se eller ring 070-8750991.

Om NewsMachine
NewsMachine Business Intelligence NMBI AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter. Bolaget grundades 2002., NewsMachines sökmotorer är heltäckande i Norden och söker bland tusentals källor över hela världen. Branschtidningen Resumé utsåg 2004 NewsMachine till ”starkaste nyhetsagenten” baserat på en undersökning som omfattade sju digitala nyhetsagenter. NewsMachine ger också ut boken ”Praktisk handbok i modern omvärldsbevakning”. För mer information, se www.newsmachine.com

                            

Ämnen

 • Massmedia

Kategorier

 • moderaterna
 • tv
 • tidskrifter
 • sveriges radio
 • socialdemokraterna
 • public relations
 • pr
 • politik
 • nya medier
 • mona sahlin
 • medier
 • medieanalys
 • massmedia
 • bloggar
 • inrikespolitik
 • fredrik reinfeldt
 • kommunalvalet 2010
 • malmö kommun
 • malmö
 • anja sonesson
 • ilmar reepalu
 • kommunalval

Relaterat innehåll