Gå direkt till innehåll
Inkomna råttärenden har ökat stadigt hos Nomor de senaste åren. (Illustration: Nomor AB)
Inkomna råttärenden har ökat stadigt hos Nomor de senaste åren. (Illustration: Nomor AB)

Pressmeddelande -

Anmälningar om råttor ökar

Inkomna råttärenden har ökat stadigt hos Nomor de senaste åren. Att allt fler har problem med råttor beror bland annat på att råttorna störs av mänskliga faktorer och därför också syns i allt större utsträckning.

Anmälningar om problem med råttor har ökat de senaste åren hos Nomor. Det finnas flera orsaker till denna uppgång, exempelvis störs råttor vid byggarbetsplatser. Sophantering och nedskräpning spelar också in men det beror även på att folk numer är mer benägna än förut att anmäla förekomst av råttor.

Utöver att råttproblemen ökar uppmärksammas det nu i Hong Kong att råttornas version av hepatit E även kan drabba människor enligt Aftonbladet. Hur viruset överförs till människor och hur utbrett det är vet forskarna ännu inte. Därmed blir det extra viktigt att förebygga och bekämpa råttangrepp.

Vilda råttor bör alltid hållas på avstånd med hänsyn till smittrisken och det blir än viktigare med detta, för oss människor, nya virus. Genom att att vidta förebyggande åtgärder och vidmakthålla god hygien vid livmedelshantering kan man eliminera de vanligaste smittvägarna från råtta till människa.

Förebyggande tips

Med dessa enkla åtgärder kan du hålla de flesta smittor från råttor på avstånd:

  • se över rörgenomföringar så de är täta och att kapade rör är plomberade ordentligt
  • avloppsbrunnar ska ha ordentligt fastsatta galler utan för stora hål och gärna av metall
  • dörrar måste vara täta, kontrollera att eventuella släp- och borstlister är intakta
  • husfasaden måste vara fri från hål och sprickor
  • tänk på att hålla snyggt och rent vid sopkärl
  • undvik vegetation i nära anslutning till husfasader
  • mata inte fåglar där du vill hålla råttorna borta
  • håll ordning och undvik högar av bråte ute och inne
  • kassera livsmedel som du misstänker kan ha kommit i kontakt med råttor eller råttspillning
  • håll god handhygien

Har råttorna redan gått till angrepp kan professionell hjälp behöva tas till i form av fällor, hundsök eller sanering.

Ämnen

Kategorier


Nomor är ett ledande tjänsteföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet och miljö i Sverige. Vi finns representerade med åtta regionkontor och tjugosex lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier och lantbrukare. Sedan 2017 är vi även etablerade i Norge.

Kontakter

Jakob Sellgren

Jakob Sellgren

Presskontakt VD, Nomor Hela Sverige 070-240 47 35

Relaterat innehåll

Nomor - förebygger, åtgärdar och utbildar

Nomor levererar rikstäckande tjänster inom skadedjursbekämpning, matsäkerhet och miljö. Våra tjänster innefattar allt från förebyggande skadedjursskydd till saneringar, hygieninspektioner, provtagning, husbesiktningar, fastighetsskötsel och radonmätning. Vi skräddarsyr varje avtal för att våra kunder ska få bästa möjliga tjänst till ett konkurrenskraftigt pris – med hög omsorg om miljö och hälsa. Nomor är en del av Rentokil Initial som är ett ledande brittiskt bolag verksamt inom skadedjurskontroll.

NOMOR
Tusbystråket 1B
191 61 Sollentuna
Sverige