Pressmeddelande -

Risk för ny musboom i år

Förra året drabbades många hushåll, främst i Värmland, av massiva musangrepp. Omfattningen av problematiken var ovanlig i sitt slag och det finns en viss risk att det slår till i år igen. Därför vill nu Nomor uppmärksamma fastighetsägare på att det är hög tid att förbereda sig.

Musboomen i Värmland hösten 2020 drabbade många och kampen mot mössen var tuff. Nu när gnagarsäsongen snart är på ingång finns en risk att folk drabbas igen.

‒ Det gäller att vara beredd och ha sitt hus säkrat mot gnagare i tid, säger Johan Peterson, skadedjursexpert på Nomor.

Skadedjursbekämpning handlar till stor del om medvetenhet och handlingskraft. De som förbereder sig i tid har mycket att vinna.

‒ Hamnar man på efterkälken med gnagarskyddet finns risk att mössen hittar in och det kan bli svårt att bekämpa dem på egen hand, fortsätter Johan Peterson.

Enkla knep håller mössen borta

Det finns en rad åtgärder fastighetsägare kan göra för att förhindra angrepp av både möss och råttor:

 • Håll efter växter och buskage ‒ möss och råttor finner gärna skydd i högt gräs och buskage. Se till att det är så lite vegetation som möjligt i direkt anslutning till fasaden. Håll också övrig växtlighet kort och nedtrimmad runt fastigheten.
 • Förvara livsmedel på rätt sätt ‒ när du lämnar fritidshus eller annan bostad för en längre tid är det viktigt att ta med sig torrvaror och övriga livsmedel därifrån. Det går även bra att förvara dem i tätslutande behållare.
 • Kontrollera kapade rör ‒ vid stambyten eller reparationer händer det att ledningar sågas av och lämnas öppna. Ibland kan dessa fortfarande vara påkopplade på avloppsledningsnätet. Råttor som lever i avloppsledningsnätet kan då enkelt ta sig in i fastigheten. Se till att dessa rör alltid pluggas igen ordentligt på ett professionellt sätt.
 • Kontrollera sprickor och ventiler ‒ se över sprickor och glipor i fasaden och muren, främst på nedervåningen och i källaren. Se till att ventiler är hela och försedda med galler eller nät. Även rör- och kabelgenomföringar ska tätas ordentligt både invändigt och utvändigt.
 • Kontrollera att dörrar är täta ‒ se över dörrar och portar runtom huset och säkerställ att de håller tätt. Tänk på att en råtta kan ta sig in genom en glipa lika stor som en tumme och en mus genom en glipa lika stor som ett lillfinger. Det är därför viktigt att det finns lister vid portar och dörrar som håller tätt så att gnagarna inte tar sig in. Kontrollera regelbundet dina egna dörrar och portar.
 • Håll rent och snyggt runt huset ‒ tänk på att alltid hålla rent runt huset. Fågelfrön och fallfrukt ska samlas upp och sopor som finns lättåtkomliga för gnagare i till exempel soprum eller källare ska läggas i täta sopkärl. Bråte och annat material som ligger kvar i trädgården, källaren eller på lekplatser och inte fyller någon funktion utgör skydd för gnagare och behöver därför tas bort.

‒ Eftersom det är svårt att säga var i landet en ny musboom skulle slå till så rekommenderar vi alla fastighetsägare att se över skadedjursskyddet inför hösten, avslutar Johan Peterson.

Ämnen

 • Tjänster, konsult, service

Kategorier

 • fastigheter
 • hus och hem
 • skadedjursbekämpning
 • fastighetsförvaltning
 • fastighetsägare
 • lokaler
 • skadedjur
 • skadedjurssanering

Nomor är ett ledande tjänsteföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet och miljö i Sverige. Vi finns representerade med åtta regionkontor och tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier, fastighetsbolag och lantbrukare. Sedan 2017 är vi även etablerade i Norge.

Kontakter

Jakob Sellgren

Presskontakt VD, Nomor Hela Sverige 070-240 47 35

Relaterat innehåll