Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nomor växlar upp med eget försäkringsbolag

För att möta kundernas efterfrågan tar Nomor steget till att bedriva försäkringsverksamhet i egen regi genom att ta över Falck Försäkrings AB.

Nomor bedriver sedan 25 år rikstäckande verksamhet inom skadedjurskontroll, matsäkerhet och miljötjänster. Bolaget har framgångsrikt befäst sin position som utmanaren på den svenska marknaden. Inkluderat verksamheten i Norge är Nomor det fjärde största skadedjursbolaget i Europa. Nomor tar nu nästa steg genom att erbjuda befintliga och nya samarbetspartners skadedjurskontroll i form av försäkring. Den 16 mars tecknades ett avtal som innebär att Nomor tar över det vilande försäkringsbolaget Falck Försäkrings AB, under namnändring till Nomor Försäkring AB. Förvärvet kommer inte påverka den verksamhet som Falckkoncernen för närvarande bedriver i Sverige, vilken kommer fortsätta utan förändring.

Försäkringsbolaget har bland annat koncession för klass 9, annan sakskada, som omfattar skadedjursförsäkring.

”Förvärvet stärker vår konkurrenskraft ytterligare och öppnar nya möjligheter både för oss och våra kunder att fortsätta växa tillsammans. Vi kommer kunna erbjuda kostnadseffektiva och förutsägbara försäkringslösningar till bland annat sakförsäkringsbolag och bostadsbolag.” säger Jakob Sellgren, VD för Nomor AB.

Förvärvet är villkorat av Finansinspektionens godkännande. Förvärvaren har nu ansökt om sådant godkännande och parterna förväntar sig att försäkringsbolaget kommer att vara operativt i Nomors regi under Q3 2021.

VD i Nomors nya försäkringsbolag blir Lars Benckert, tidigare bland annat VD och styrelseledamot i Vardia. Externa styrelseledamöter blir Totte Pikanen, tidigare chefsaktuarie i Länsförsäkringar Sak, och Lars Ek, tidigare CFO i Sirius International.

Ämnen


Nomor är ett ledande tjänsteföretag inom skadedjurskontroll, matsäkerhet och miljö i Sverige. Vi finns representerade med åtta regionkontor och tjugofem lokalkontor från Boden i norr till Malmö i söder. Till våra huvudkunder hör försäkringsbolag, livsmedelsföretag, butikskedjor, hotell, kommuner, industrier, fastighetsbolag och lantbrukare. Sedan 2017 är vi även etablerade i Norge.

Presskontakt

Jakob Sellgren

Jakob Sellgren

Presskontakt VD, Nomor Hela Sverige 070-240 47 35

Relaterat innehåll

Nomor - förebygger, åtgärdar och utbildar

Nomor levererar rikstäckande tjänster inom skadedjursbekämpning, matsäkerhet och miljö. Våra tjänster innefattar allt från förebyggande skadedjursskydd till saneringar, hygieninspektioner, provtagning, husbesiktningar, fastighetsskötsel och radonmätning. Vi skräddarsyr varje avtal för att våra kunder ska få bästa möjliga tjänst till ett konkurrenskraftigt pris – med hög omsorg om miljö och hälsa. Nomor är en del av Rentokil Initial som är ett ledande brittiskt bolag verksamt inom skadedjurskontroll.

NOMOR
Tusbystråket 1B
191 61 Sollentuna
Sverige