Gå direkt till innehåll
Foto: Norconsult
Foto: Norconsult

Pressmeddelande -

Norconsult höjer säkerheten på Stångådalsbanan

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som höjer säkerheten på flera plankorsningar på Stångådalsbanan. 

Stångådalsbanan mellan Linköping och Kalmar är en enkelspårig, oelektrifierad bana som trafikeras med motorvagnståg för persontrafik. Banan har cirka 275 plankorsningar av varierande standard varav 182 har inget skydd eller endast kryssmärke. En av Trafikverkets mest prioriterade åtgärder för att höja säkerheten längs järnvägen är att stänga befintliga plankorsningar eller utrusta dem med bomanläggning.

Norconsults uppdrag innebär i huvudsak projektering som möjliggör att bygga två nya bomanläggningar samt att slopa fem plankorsningar genom att bygga parallellvägar. I uppdraget ingår även hastighetshöjningar på sträckor där plankorsningar slopas. Uppdraget ska slutföras hösten 2019 för att möjliggöra byggstart 2020.

Martin Söderek, uppdragsledare inom järnväg på Norconsult kommer att leda uppdraget. Tony Strandberg, teamchef för Spår- och järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att ha vunnit projekteringen.

- Det går riktigt bra för järnvägsteamet nu, med ytterligare ett jobb i raden som visar på vår höga kompetens, säger Tony. Med en ständigt växande orderstock behöver vi nya medarbetare för att möta den ökade efterfrågan från kunderna, avslutar han.

Ämnen

Kategorier


Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Presskontakt

Cecilia Köljing

Cecilia Köljing

Presskontakt Kommunikatör 010-141 83 54
Farah Al-Aieshy

Farah Al-Aieshy

Presskontakt VD +46 10 141 84 24

Relaterat innehåll

Every day we improve everyday life

Norconsult drivs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Genom kreativitet och samarbete arbetar vi för att förbättra vardagen – varje dag.

Norconsult AB
Theres Svenssons gata 11
417 55 Göteborg
Sverige