Gå direkt till innehåll
Nordens tält öppnar programmet i Almedalen med ett samtal om yttrandefrihet och demokrati
Nordens tält öppnar programmet i Almedalen med ett samtal om yttrandefrihet och demokrati

Pressmeddelande -

Nordens tält i Almedalen öppnar sö 30.6 !

Yttrandefrihet och demokrati - en nordisk hårdvara att slåss för?

Nordiska ministerrådet och -  rådet inleder sitt programmet i Nordens tält i Almedalen 2019  med en diskussion om demokrati, folklig förankring och allas möjligheter att på lika grunder påverka utvecklingen i samhället, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller ålder. Demokratins betydelse för välmående och framgång, både i Sverige och i övriga Norden, är ett centralt fokusområde under Sveriges presidentskap i Nordiska rådet. Men hur mår vår demokrati? Hur väl avspeglar politiken folkets vilja? Får också de unga, de nyinflyttade och de gamla sin röst hörd i Norden idag?

Medverkande:

  • Mary Gestrin, Moderator, kommunikationschef, Nordiska ministerrådet och - rådet
  • Bertel Haarder, Parlamentariker, Venstre i Danmark, Nordiska rådet
  • Henrietta Flodell, Sveriges ungdomsrepresentant i FN 2018, LSU
  • Anette Pettersson Fey, Verksamhetschef, Institutet för demokrati och dialog
  • Amanda Lind, Kultur - och demokratiminister ( MP) 

Samtalet utförs i samarbete med Föreningen Norden SE och Danska ambassaden i Sverige 

Anmäl dig gärna till följande länk för minglet:

https://www.lyyti.in/almedalenmingel1

Vid frågor gällande detta kontakta helst Annika Nummelin.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi arbetar för att öka intresset för och kunskapen om Norden och det officiella nordiska samarbetet. Vi uppmärksammar aktuella nordiska frågor inom tex. politik, näringsliv, miljö, samhälle och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer

Kontakter

Matts Lindqvist

Matts Lindqvist

Presskontakt Kommunikationsrådgivare Sverige +46 73 855 3355 Nordiska ministerrådet

Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel.

Norden i Fokus är en del av nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss till tjänstemän, politiker, journalister, intresseorganisationer och allmänheten.

Nordiska ministerrådet

Holmamiralensväg 10
111 49 Stockholm
Sweden