Gå direkt till innehåll

Kategorier: norden

Kommerskollegiums Anders Ahnlid ny svensk medlem i nordiska Gränshinderrådet

Kommerskollegiums Anders Ahnlid ny svensk medlem i nordiska Gränshinderrådet

Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium, har utsetts till ny svensk representant i nordiska Gränshinderrådet. Ahnlid inledde sitt förordnande den 27 september. Gränshinderrådets arbetar för fri rörlighet för individer och företag i Norden. Målet är att det ska vara så enkelt som möjligt att flytta till eller att arbetspendla, studera och arbeta i ett annat nordiskt land.

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Arbetsmarknaden i Norden behöver enklare skatteregler

Det nordiska skatteavtalet bör förenklas om vi vill öka arbetskraftens fria rörlighet i Norden. Det sägs i en färsk rapport, som också ger förslag på konkreta åtgärder för hur det ska gå till. Våra länder har mycket att vinna på en smidig gemensam arbetsmarknad. Den kan lösa problem med kompetensbrist i ett land och problem med arbetslöshet i ett annat. En smidig arbetsmarknad är win-win för alla.

Norden i Fokus är en del av Nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel.

Norden i Fokus är en del av nordiska ministerrådets kommunikation i Sverige. Vi ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss till tjänstemän, politiker, journalister, intresseorganisationer och allmänheten.

Nordiska ministerrådet
Holmamiralensväg 10
111 49 Stockholm
Sweden