Pressmeddelande -

Leukemiläkemedlet Tasigna rekommenderas i nya svenska riktlinjer

Svenska KML-gruppen rekommenderar Tasigna för behandling av patienter med nyupptäckt kronisk myeloisk leukemi. KML-gruppen, som består av expertläkare på blodcancerområdet, framhåller att Tasigna ger snabbare och bättre effekt än Glivec.

Tasigna har i flera studier visat sig slå ut leukemiceller ännu effektivare än standardbehandlingen Glivec. Nu har svenska KML-gruppen uppdaterat sina behandlingsriktlinjer.

De konstaterar bland annat ”att det för närvarande finns två effektiva och väl tolererade läkemedel godkända av både Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för behandling av patienter med nyupptäckt KML i kronisk fas. Av dessa ger Tasigna under de första behandlingsåren, en snabbare och djupare reduktion av antalet leukemiceller än Glivec”.

Sammantaget anser KML-gruppen att både Tasigna och Glivec utgör fullgoda behandlingsalternativ, men att Tasigna bör övervägas i första hand i de fall där risken för fortsatt sjukdomsutveckling bedöms vara högre.

I den mån Glivec väljs som initial behandling betonar KML-gruppen vikten av tidig utvärdering. Patienter som inte har fått tillräcklig leukemihämmande effekt efter tre månader bör få byta behandling.

Läs svenska KML-gruppens uppdaterade riktlinjer i sin helhet:
Appendix, Behandlingsriktlinjer KML, 10 januari 2012

Relaterade länkar

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • riktlinjer
  • blodcancer
  • tyrosinkinashämmare
  • kml
  • kronisk myeloisk leukemi
  • svenska kml-gruppen
  • svensk förening för hematologi

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll