Pressmeddelande -

Tasigna slår ut blodcancer ännu effektivare än Glivec

Patienter med kronisk myeloisk leukemi får kraftfullare behandlingseffekt med cancerläkemedlet Tasigna än med föregångaren Glivec. Efter 12 månader hade 23 procent av patienterna som hade bytt till Tasigna kommit ner i så låga nivåer att inga spår av cancer längre gick att påvisa. Motsvarande andel för dem som fortsatte med Glivec var 11 procent. Det visar data från en studie som presenteras idag på en stor cancerkongress i USA.

På den amerikanska blodcancerkongressen ASH presenterades i dag resultat från två studier som stärker tidigare forskningsrön kring vuxna patienter med kronisk myeloisk leukemi som behandlas med Tasigna. Behandlingseffekten är kraftfullare än den som uppnås med föregångaren Glivec, som revolutionerade behandlingen av patienter med kronisk myeloisk leukemi för ungefär tio år sedan.

Data från 36 månaders uppföljning av den kliniska fas III-studien ENESTnd visar att signifikant fler nydiagnostiserade patienter som behandlas med Tasigna (32 procent) saknar sjukdomstecken i blodet, jämfört med de som behandlas med Glivec (15 procent).

– De här resultaten är glädjande och visar att skillnaderna mellan Glivec och Tasigna har ökat över tid. Det ger hopp om att en större andel av patienterna i framtiden kan avsluta sin behandling och kanske vara botade, säger Johan Richter, överläkare i Lund och på plats vid kongressen i San Diego.

Johan Richter har under många år deltagit i forskning inom kronisk myeloisk leukemi och är även ordförande i svenska KML-gruppen.

Signifikant färre Tasigna-patienter hamnar i akut sjukdomsfas, så kallad blastkris, jämfört med de som fick Glivec. Detsamma gäller för antalet patienter som avled till följd av sin sjukdom (p=0.0356).

I den andra studien, ENESTcmr, har forskarna undersökt effekten av att låta vuxna patienter med kvarvarande sjukdom efter minst två års behandling med Glivec byta till Tasigna för att avgöra om det går att nå bättre effekt. Resultaten visar att bland de patienter som bytte till Tasigna var det dubbelt så många (23 procent) som uppnådde så kallad komplett molekylär respons. Det innebär icke mätbara nivåer av leukemi efter 12 månader, jämfört med dem som fortsatte med Glivec (11 procent). Behandlingen gav också färre biverkningar.

ENESTnd = Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials – Newly Diagnosed Patients

ENESTcmr = Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety in Clinical Trials – Complete Molecular Response

Fakta om studierna:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/document/list

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • kronisk myeloisk leukemi
  • blastkris
  • johan richter
  • svenska kml-gruppen
  • kml
  • särläkemedel
  • bromsmedicin

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll