Pressmeddelande -

Överläkare Mikael Eriksson: Mutationsanalys angeläget för GIST-patienter

I samband med Onkologidagarna den 24-26 mars beskriver överläkare Mikael Eriksson vid Skånes Onkologiska Klinik, Universitetssjukhuset i Lund, vikten av att GIST-patienter utreds och behandlas av multidisciplinära team med bred erfarenhet. Vid behandling av GIST kan tumören omvandlas, något som ställer krav på justerade medicindoser och expertkunskap, annars kan man misstolka resultat och avbryta en lyckad behandling.

GIST är en ovanlig cancersjukdom som drabbar ungefär 130 personer om året i Sverige. Tumören kan uppträda var som helst från matstrupe till ändtarm, men förekommer oftast i magsäcken (60 procent) och tunntarmen (30 procent).

De senaste tio åren har forskningen gett mer kunskap om biologin bakom GIST och att GIST-patienter har olika mutationer som styr deras sjukdom. Det ställer särskilda krav på vården. Överläkare Mikael Eriksson förespråkar därför att GIST-patienter utreds och behandlas av multidisciplinära team, där bland annat vävnadsdiagnostiker och personer med kompetens att utföra mutationsanalyser ingår.

Mikael Eriksson berättar också om aktuell forskning i Sverige där svenska läkare bidrar till att öka kunskapsläget vad gäller att förebygga återfall i GIST, liksom utvecklingen av helt nya målinriktade läkemedel.

En annan nyhet som Mikael Eriksson lyfter fram är ett gryende initiativ för att bilda en patientförening för GIST, där läkare i Lund och Stockholm har bjudit in patienter och deras anhöriga till möten nyligen.

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • patientförening
  • mtorhämmare
  • tyrosinkinashämmare
  • magtumör
  • gist

Regioner

  • Skåne

_________________________________________________________________________________

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj med innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2008 till 41,5 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 6,4 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 96 700 anställda. För ytterligare information se www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll