Pressmeddelande -

Tasigna ännu bättre än Glivec vid kronisk myeloisk leukemi

Inom kort inleder Novartis studier för att undersöka om Tasigna kan bota patienter med kronisk myeloisk leukemi, efter att positiva resultat på nytt bekräftar fördelarna med Tasigna jämfört med Glivec. Resultaten, som presenteras på en vetenskaplig kongress i USA, gäller både nydiagnostiserade patienter och patienter som har fått byta till Tasigna efter långtidsbehandling med Glivec.

På den årliga hematologikongressen ASH (American Society of Hematology) i Atlanta presenteras data från två stora studier med patienter som har kronisk myeloisk leukemi.

I en studie fick en del patienter som visade tecken på kvarvarande leukemi trots långtidsbehandling med Glivec (imatinib) byta till Tasigna (nilotinib). Efter 24 månader gick det inte att hitta några kvarvarande sjukdomstecken i blodet hos mer än dubbelt så många patienter som behandlades med Tasigna (22,1 procent jämfört med 8,7 procent med Glivec).

– Tasigna finns redan med i de svenska behandlingsrekommendationerna, som den svenska KML-gruppen uppdaterade i början av 2012, säger professor Johan Richter, KML-gruppens ordförande, 

Bättre även för nydiagnostiserade patienter
På ASH presenterades också en fyraårsanalys från en studie som visade att mer än tre gånger så många nydiagnostiserade patienter kom ner till ytterst låga, eller inte längre spårbara nivåer av cancerceller i blodet, redan efter tre och sex månaders behandling med Tasigna jämfört med Glivec.

Forskarna fann också att ju snabbare värdet som visar på kvarvarande sjukdom går ner, desto bättre framtidsutsikter har patienten. Signifikant färre patienter drabbades av accelererad sjukdomsfas, så kallad blastkris, med Tasigna än med Glivec, och färre patienter avled på grund av kronisk myeloisk leukemi.

– Ett mål med behandlingen är att åstadkomma låga eller odetekterbara nivåer av den gen, som ligger bakom den okontrollerade ökningen av vita blodkroppar vid kronisk myeloisk leukemi. Studierna visar att Tasigna ger en snabbare och djupare reduktion av antalet leukemiceller än Glivec. Det ska bli intressant att följa forskningen och se om Tasigna även kan bota patienterna helt från KML, säger Johan Richter.

Nytt mål – att bota patienterna
Novartis har bidragit till att förvandla kronisk myeloisk leukemi från att vara en dödlig sjukdom till att bli en kronisk sjukdom tack vare de effektiva bromsmedicinerna Glivec och Tasigna. Nu har företaget som mål att studera om kronisk myeloisk leukemi kan botas helt.

– Vi känner oss sporrade av de positiva data som presenterades på ASH, säger Hervé Hoppenot, chef för Novartis Onkologi. Vår forskning under de senaste årtiondena har bidragit till att kronisk myeloisk leukemi inte längre är en dödlig utan kronisk sjukdom. Vi påbörjar nu nästa kapitel i vårt arbete med att hjälpa patienterna genom att i kliniska studier undersöka om det finns patienter som på ett säkert sätt kan avsluta behandlingen med Tasigna efter att ha uppnått varaktig och djup molekylär respons.

Novartis planerar att i början av 2013 påbörja ett omfattande prövningsprogram för att utvärdera möjligheten till att avsluta behandlingen när patienterna inte längre har någon detekterbar nivå av leukemiceller i blodet. Företaget planerar att utföra nio studier av behandlingsfrihet på olika sjukhus i drygt femtio länder, däribland Sverige.

Faktablad
ENESTnd-studien – nydiagnostiserade patienter med KML, jämförelse mellan två behandlingar

ENESTcmr-studien – byte av behandling hos KML-patienter med kvarvarande sjukdom efter långtidsbehandling med Glivec

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/document/list

Presskontakt Novartis: Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Kategorier

  • hematologi
  • tyrosinkinashämmare
  • ash 2012
  • blodcancer
  • kml
  • kronisk myeloisk leukemi

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll