Pressmeddelande -

Svensk studie på ASCO: Tasigna kostnadseffektiv behandling av leukemi

Det nya läkemedlet Tasigna är mer kostnadseffektivt än företrädaren Glivec vid behandling av kronisk myeloisk leukemi. En beräknad förlängd överlevnad med 1,5 år ger en beskedlig merkostnad. Det visar en svensk hälsoekonomisk analys som presenteras vid världens största cancerkongress ASCO som just nu pågår i Chicago.

I Sverige får knappt 100 personer varje år kronisk myeloisk leukemi, en sjukdom som innebär att de vita blodkropparna förökar sig okontrollerat. När tyrosinkinashämmaren Glivec introducerades för nio år sedan innebar det ett genombrott i behandlingen av sjukdomen med dramatisk förbättring och förlängd överlevnad för patienterna.

Vid årsskiftet godkändes tronföljaren Tasigna, som är en vidareutveckling av Glivec, för behandling av nyinsjuknade patienter med kronisk myeloisk leukemi. Tasigna är den enda läkemedelsbehandlingen som visar att signifikant färre patienter går in i en akut sjukdomsfas, så kallad blastkris, jämfört med Glivec.

Förlängd överlevnad till måttlig kostnad
Den så kallade ENESTnd-studien har tidigare visat att behandling med Tasigna är överlägset Glivec ifråga om såväl molekylär som cytogenetisk respons. Läkemedlet blockerar den onormala ökningen av vita blodkroppar snabbare och ännu mer effektivt än Glivec. Dessutom är biverkningarna färre.

Nu, i samband med den årliga ASCO-kongressen, presenteras en hälsoekonomisk studie som visar att Tasigna också är mer kostnadseffektivt. Analysen baseras på att Tasigna ökar överlevnaden med 1,60 år jämfört med Glivec. Omräknat till kvalitetsjusterade levnadsår, QALYs (Quality Adjusted Life Years), ökar överlevnaden med 1,48 år. 

Kostnaden per vunnet QALY är ett mått på hur kostnadseffektivt ett läkemedel är för samhället, och för Tasigna hamnar denna kostnad på cirka 150 000 kronor.
– Det är väldigt lågt med tanke på att ett läkemedel brukar anses kostnadseffektivt om kostnaden per vunnet QALY understiger 500 000 kronor, säger Anna Ovanfors, hälsoekonom på Novartis Onkologi och huvudförfattare till studien.

– Att Tasigna klarar sig så bra i en direkt jämförelse med ett så välfungerande läkemedel som Glivec är oväntat, men våra data är robusta, tillägger hon.

Studien som är gjord utifrån svenska förhållanden har titeln Cost-effectiveness of nilotinab versus imatinib as first-line treatment for newly diagnosed patients with Philadelphia chromosome-positive (Ph+) chronic myeloid leukemia in the chronic phase (CML-CP): Swedish perspective


 

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • leukemi
  • kml
  • kronisk myeloisk leukemi
  • hälsoekonomi

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se

Kontakter

Wenche Haegh

Presskontakt Kommunikationschef Novartis Onkologi Norden +47 95701193

Relaterat innehåll