Komplikationer på grund av typ 2-diabetes orsakade stora kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetsförmåga, visar världens största studie av diabeteskomplikationer och dess konsekvenser på samhällsekonomin

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2020 13:34 CEST

Pressmeddelande

Malmö, 2020-09-29

Komplikationer på grund av typ 2-diabetes orsakade stora kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetsförmåga, visar världens största studie av diabeteskomplikationer och dess konsekvenser på samhällsekonomin

Diabeteskomplikationer vid typ 2-diabetes ledde till stora kostnader för sjukhusvård och förlorad arbetsförmåga. En fjärdedel av den totala sjukfrånvaron för personer med typ 2-diabetes kunde kopplas direkt till komplikationer orsakade av sjukdomen. Det motsvarade en kostnad på 4,9 miljarder kronor under ett år. Därtill kom sjukhusvård av komplikationerna för 2,5 miljarder kronor.

Studien, finansierad av Novo Nordisk, publicerades 25 september 2020 i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia (se länk nedan) och på den europeiska diabetesorganisationen, EASD:s, årliga kongress. Studien är den största som gjorts vad gäller samhällsekonomiska konsekvenser för diabeteskomplikationer, enligt IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, som genomfört studien.

”Resultaten visar betydelsen av att förebygga eller skjuta fram komplikationer vid typ 2-diabetes. Novo Nordisk har en vision om noll komplikation som handlar om att ingen patient ska drabbas av komplikationer från diabetes. Detta kräver en god och jämlik vård. Vi har ett ansvar att bidra till att patienter får tillgång till en effektiv behandling tidigt i sjukdomsförloppet, för att undvika onödiga och kostsamma komplikationer”, säger Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Sverige.

Studien analyserade vårdkonsumtion och sjukfrånvaro orsakat av diabeteskomplikationer vid typ 2-diabetes. Studien inkluderade 392 200 svenskar med typ 2-diabetes, där data på individnivå från nationella hälso-, socialförsäkrings- och socioekonomiska register för år 2016 samkördes. Kontrollgruppen bestod av 1,6 miljoner personer som inte hade typ 2-diabetes.

Resultaten visar bland annat att sjukhusbaserad vård för stroke kostade 152 miljoner kronor mer på grund av typ 2-diabetes. Samtidigt innebar sjukfrånvaron 666 miljoner kronor i förlorad produktion, alltså mer än fyra gånger så mycket som sjukhusbaserad vård. Detta berodde på att stroke var dubbelt så vanligt bland personer med typ 2-diabetes men också på att sjukfrånvaron var mer omfattande för personer med typ 2-diabetes jämfört med kontrollgruppen som inte hade typ 2-diabetes.

”Vårt huvudsakliga syfte är att upptäcka och utveckla innovativa läkemedel. Men det förebyggande arbetet är minst lika viktigt och Novo Nordisk vill bidra genom att stärka samverkan med hälso- och sjukvården samt förstärka patientens roll och egenmakt i sin behandling. Genom att höja kunskapen kring förebyggande åtgärder kan vi tillsammans lösa den snabbt växande utmaningen kring typ 2-diabetes och förhindra att komplikationer uppstår”, säger Niels Abel Bonde.

Studien har genomförts vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i Lund. Medverkande författare tillhör förutom IHE även Lunds universitet, Örebro universitet, Karolinska Institutet, Novo Nordisk Scandinavia och Novo Nordisk A/S, Søborg, Danmark. Studie finansierades av Novo Nordisk A/S, Søborg, Danmark.

Studie publicerad i Diabetologia sept 2020 : https://doi.org/10.1007/s00125-020-05277-3

Debattartikel i Dagens Samhälle 2020-09-25: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/diabeteskomplikationer-kostar-samhallet-

Svenska Dagbladet 2020-09-25: https://www.svd.se/diabeteskomplikationer-for-miljarder-varje-ar

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Sverige, +46 733 25 99 09, nsab@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med snart 100 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.

SE20DI00101 

Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Läs vidare »

Basalinsulinet insulin degludek förbättrade tid-i-målområdet, visar studie presenterad på europeisk diabeteskongress

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2020 07:00 CEST

Pressmeddelande

Malmö, 2020–09-25

Basalinsulinet insulin degludek förbättrade tid-i-målområdet, visar studie presenterad på europeisk diabeteskongress

Basalinsulinet Tresiba (insulin degludek) förbättrade tid-i-målområdet (3,9–10,0 mmol/L) för patienter med diabetes. Det visar resultaten i Switch PRO, en ny multinationell, randomiserad, cross-over studie, som presenterades 24 september 2020 under EASD:s (European Association for the Study of Diabetes) årliga kongress.1

Individer med typ-2 diabetes som behandlades med insulin degludek uppvisade en större förbättring av TIR, dvs tid i målområdet (från engelskans time in range) jämfört med de patienter som fick insulin glargin U100 (+1.43 % = 20,6 minuter/dygn till insulin degludeks fördel, 95% konfidensintervall 0,12–2,74, p=0,032, TIR insulin degludek=72,11 % och TIR insulin glargin U100=70,68 %). TIR mättes under två veckors behandlingsperiod (poolade data från vecka 17-18 och 35-36) efter 16 veckors titreringsperiod. 1

”TIR används för att ange hur stor del av dygnet som blodsockret för en individ befinner sig inom en viss målnivå, 3,9–10.0 mmol/L. Klinisk konsensus säger att individer med typ-1 och typ-2 diabetes, utan särskild sårbarhet, bör befinna sig inom TIR minst 70 % av tiden per dygn. TIR fångar glukoskontrollen här och nu och hur mycket tid som är inom önskad nivå.2Sedan juni 2020 finns bland annat TIR med i NDR (nationella diabetesregistret), ett tecken på att vården i Sverige börjar se detta som ett verktyg i sin uppföljning med patienterna,3säger Sofia Gerward, chef för medicinska avdelningen, Novo Nordisk Sverige.

HbA1c, ett mått på medelblodsocker under de senaste 2-3 månaderna, har länge använts inom diabetesvården som ett nyckelutfall för att kunna förutsäga utvecklingen av och risken för långtidskomplikationer hos personer som har typ-1 och typ-2 diabetes.4 Eftersom TIR är ett relativt nytt mått har det endast publicerats några få studier som visar på sambandet mellan TIR och långtidskomplikationer. 4-6

Under ADA i juni 2020 presenterades en poster som bidrar till att stärka evidensläget för TIR som ett viktigt utfall för att motverka långtidskomplikationer hos individer med diabetes.7 Resultatet visade att patienter med en hög härledd TIR uppvisade lägre nivåer av kardiovaskulära och mikrovaskulära komplikationer. Analysen justerades för ålder, kön, diabetesduration, HbA1c och insulinanvändning.

”Att förebygga komplikationer vid diabetes är en stor utmaning för vården och patienter som lever med diabetes. TIR har förutsättningar att bli ett viktigt verktyg i det arbetet. Nu har vi evidens för att insulin degludek förbättrar TIR. Vi ser också att det finns ett samband mellan TIR och långtidskomplikationer från de studier som hittills publicerats. Framtida forskning i det här området kommer att ge oss ytterligare insikt.”, säger Sofia Gerward, chef för medicinska avdelningen Novo Nordisk Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde, VD, +46 733 25 99 09, NSAB@novonordisk.com

Sofia Gerward, chef för medicinska avdelningen +46 706 38 80 04, SOGW@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.

Referenser:

1. Goldenberg R, et al. Effect of insulin degludec U100 vs insulin glargine U100 on time in range in patients with type 2 diabetes at risk of hypoglycaemia. European Assoiation for the Study of Diabetes; 22 September, 2020; Digital. https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/effect-of-insulin-degludec-u100-vs-insulin-glargine-u100-on-time-in-range-in-patients-with-type-2-diabetes-at-risk-of-hypoglycaemia-bdf73917-4301-4efb-a548-9ea19be7a549.

2. Battelino T, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-603.

3. Nationella Diabetes Registret (NDR). Nyhetsbrev - juli 2020 2020 [Available from: https://www.ndr.nu/pdfs/nyhetsbrev_juli_2020.pdf.

4. Beck RW, et al. Validation of Time in Range as an Outcome Measure for Diabetes Clinical Trials. Diabetes Care. 2019;42(3):400-5.

5. Lu J, et al. Time in Range Is Associated with Carotid Intima-Media Thickness in Type 2 Diabetes. Diabetes technology & therapeutics. 2020;22(2):72-8.

6. Lu J, et al. Association of Time in Range, as Assessed by Continuous Glucose Monitoring, With Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2018;41(11):2370-6.

7. Bergenstal R, et al. Derived time-in-range is associated with MACE in type 2 diabetes: data from the DEVOTE trial. American Diabetes Association, 80th Scientific Sessions; June 12–16, 2020; Digital. https://diabetes.diabetesjournals.org/content/69/Supplement_1/21-LB.

SE20TSM00005 

Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Läs vidare »

Världens största studie i sitt slag visade att nio av tio med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar har ateroskleros

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2020 13:02 CEST

Pressmeddelande

Malmö, 2020-09-24

Världens största studie i sitt slag visade att nio av tio med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar har ateroskleros

Novo Nordisk presenterar idag resultaten av CAPTURE studien, en global icke-interventionsstudie, vilken visade att en av tre personer med typ 2-diabetes har etablerad kardiovaskulär sjukdom. Av dessa hade nio av tio aterosklerotisk hjärt- kärl sjukdom (åderförfettning, även kallat åderförkalkning).1

Resultaten presenterades idag 24 september 2020 under EASD:s, European Association for the Study of Diabetes, årliga konferens.

Studien, den största i sitt slag, belyser utbredningen av och risken för hjärt-kärlsjukdomar vid typ 2-diabetes och hur dessa sjukdomar behandlas. Det är första gången denna typ av studie har genomförts och den har inkluderat nära 10 000 patienter från 13 länder.1

”Resultaten från CAPTURE-studien har betydelse för alla som behandlar personer med typ-2 diabetes. Resultaten visade att trots att förekomsten av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom är hög vid typ 2-diabetes, så får majoriteten inte behandlingar som skulle kunna minska potentiellt livspåverkande kardiovaskulära händelser. Det är viktigt att vi prioriterar hjärt-kärlsjukdomar som en nyckelfaktor i behandlingen av typ 2-diabetes. Personer med typ 2-diabetes måste vara mer medvetna om sina riskfaktorer och läkare måste aktivt söka efter dem. Idag kan den här risken hanteras med behandling som rekommenderas i olika behandlingsriktlinjer, vid samtidig hjärt- kärl sjukdom,”säger studieutredare doktor Ofri Mosenzon, diabetesenheten vid Hadassah Medical Center i Israel, och konsult för Novo Nordisk.

Nio av tio hade ateroskleros

Hos den tredjedel i studien som utvecklat hjärt-kärlsjukdomar, hade nio av tio ateroskleros. Vid ateroskleros samlas fetter, kolesterol och andra substanser i blodkärlen vilket gör kärlens väggar trånga och resulterar i ett minskat blodflöde som kan leda fram till hjärtinfarkt och stroke.285% av alla dödsfall på grund av hjärt-kärlsjukdom orsakas av aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.3

CAPTURE visade att endast två av tio med typ 2-diabetes och som hade ateroskleros eller hjärt-kärlsjukdomar fick glukossänkande läkemedel som bevisligen hjälper vid problem med hjärt-kärlsjukdomar.4

”Hjärt-kärlsjukdomar är den största orsaken för sjukdom och död bland personer med typ 2-diabetes. Genom fortsatta investeringar, inklusive studien CAPTURE, hoppas Novo Nordisk kunna skapa en större förståelse för sjukdomen och ge vårdpersonal ökad kunskap och bättre förutsättningar att hantera sjukdomen för att förbättra situationen för patienterna,” säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör Novo Nordisk Sverige.

Om CAPTURE

CAPTURE är den första globala icke-interventionsstudie som visade utbredningen av, och risken för, hjärt-kärlsjukdomar samt hur de behandlas hos personer som lever med typ 2-diabetes. Syftet var att fastställa andelen av personer med typ 2-diabetes som visade en hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och ateroskleros. Studien dokumenterade användningen av preventivt hjärt-kärlläkemedel hos personer med typ 2-diabetes och med bekräftad hjärt-kärlsjukdom. Ateroskleros definierades som en cerebrovaskulär sjukdom kranskärlssjukdom och/eller perifer artärsjukdom. CAPTURE studien har sponsrats av Novo Nordisk och utfördes i Argentina, Australien, Brasilien, Tjeckien, Kina, Frankrike, Ungern, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Saudiarabien och Turkiet, och involverade nära 10 000 människor med typ 2-diabetes. Deltagarna var minst 18 år gamla och hade diagnosen typ 2-diabetes sedan minst 180 dagar tillbaka.5

För mer information om CAPTURE-studien:

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9143/presentation/485

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/9143/presentation/664

https://www.epresspack.net/novonordiskEASD2020/CAPTURE

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde +46 733 25 99 09 nsab@novonordisk.com

Christina Östberg Lloyd +46 706 38 89 22 csly@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.

Referenser

 • 1.Mosenzon O, Alguwaihes A, Arenas Leon J.L., et al. CAPTURE: a cross-sectional study of the contemporary (2019) prevalence of cardiovascular disease in adults with type 2 diabetes across 13 countries. Abstract 158. Presented at the 56th Annual Meeting of the European Association of the Study of Diabetes, Macrovascular complications and beyond, 10:15 CEST on 24 September 2020.
 • 2.National Institute of Health (NIH). Atherosclerosis. Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/atherosclerosis Last accessed: September 2020.
 • 3.Barquera S, Pedroza-Tobias A, Medina C, et al. Global Overview of the Epidemiology of Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Arch Med Res. 2015; 46:328–338.
 • 4.Vencio S, Alguwaihes A, Arenas Leon J.L., et al. Contemporary use of diabetes medications with a cardiovascular indication in adults with type 2 diabetes: a secondary analysis of the multinational CAPTURE study. Abstract 945. Presented at the 56th Annual Meeting of the European Association of the Study of Diabetes, Cardiovascular complications in humans through and through, 13:15 CEST on 22 September 2020.
 • 5.ClinicalTrials.gov. An International Survey of the Occurrence of Cardiovascular Disease Among Patients With Type 2 Diabetes (CAPTURE-IO). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03811288. Last accessed: September 2020.
 • SE20GLP00005

Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Läs vidare »

TLV godkänner subvention av Rybelsus® (oral semaglutid) - en GLP-1 RA (receptor agonist) i tablettform för behandling av typ 2-diabetes

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2020 13:56 CEST

Pressmeddelande

Malmö, 2020-08-31

TLV godkänner subvention av Rybelsus® (oral semaglutid) - en GLP-1 RA (receptor agonist) i tablettform för behandling av typ 2-diabetes

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har den 27 augusti godkänt subvention av Rybelsus® (oral semaglutid)1 för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Rybelsus® är en GLP-1 RA i tablettform och är medicinskt godkänd som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin inte anses vara lämpligt samt i kombination med andra läkemedel för behandling av typ 2-diabetes.

Data från Nationella Diabetesregistret (NDR) i Sverige visar att fyra av tio personer med typ 2-diabetes och som har tablettbehandling inte når HbA1c målvärdet på 52 mmol/mol och över 80 % är överviktiga eller lider av fetma.2 HbA1c är en av de viktigaste parametrarna som indikerar riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke.3 Ambitionen för Novo Nordisk Sverige är att minska riskerna för komplikationer genom att ge möjligheter för fler patienter att nå sitt målvärde tidigt i sin behandling.

“Siffrorna från NDR visar att en stor andel av personer med typ 2-diabetes inte når målet för HbA1c. Detta understryker behovet av effektiva lösningar för att kunna hantera sjukdomen i god tid. Vår förhoppning är att GLP-1 i en tablett blir ett värdefullt tillskott för att kunna sätta in behandling i tidigt skede och därmed minska risken för senare diabeteskomplikationer”, säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk Sverige.

Om Rybelsus®

Rybelsus® (oral semaglutid) är en analog i tablettform, till det naturligt förekommande hormonet GLP-1 och indikeras som ett komplement till kost och motion för att förbättra den glykemiska kontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes. Läkemedlet är tidigare godkänt av FDA i USA. Läkemedlet tas en gång per dag och är godkänt för användning i två terapeutiska doser: 7 mg och 14 mg.4

För mer information, vänligen kontakta:

Niels Abel Bonde +46 733 25 99 09 nsab@novonordisk.com

Christina Östberg Lloyd +46 706 38 89 22 csly@novonordisk.com

Referenser

Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Läs vidare »

Sjukskrivning och förtidspension till följd av komplikationer orsakade av typ 2-diabetes kostar dubbelt så mycket som själva sjukvårdskostnaderna i sig, visar svensk studie

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 10:05 CEST

Pressmeddelande

Malmö, 2020-06-22

Sjukskrivning och förtidspension till följd av komplikationer orsakade av typ 2-diabetes kostar dubbelt så mycket som själva sjukvårdskostnaderna i sig, visar svensk studie

Typ 2-diabetes ökar risken för komplikationer i hjärta-kärl, njurar, ögon och nerver. Dessa komplikation ger kostnader i sjukvården men också dubbelt så stora kostnader på grund av produktionsbortfall vid sjukfrånvaro samt förtidspension, det som numer heter sjuk- och aktivitetsersättning.

Det visar en svensk studie som presenterats på den amerikanska diabetesorganisationen ADA:s, American Diabetes Associations, vetenskapliga kongress.

Studien har genomförts av IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, och Örebro universitet med stöd av Novo Nordisk, och är den största studien hittills av konsekvenser av diabeteskomplikationer för arbetsmarknaden. I den del av studien som presenterats på ADA kongressen har forskarna analyserat kostnader för sjukhusbaserad vård och produktionsbortfall ett enskilt år (2016) utifrån nationella hälso-, socialförsäkrings- och socioekonomiska register för 392 200 svenskar med typ 2-diabetes och matchade kontroller från befolkningen utan diabetes. Genom att använda data från och med 1997 kunde forskarna inkludera både kort- och långsiktiga effekter av komplikationer.

Resultatet visar att:

 • Sjukhusvård kopplat till komplikationer var dubbelt så vanligt för personer med typ 2-diabetes som för kontrollgruppen som inte hade diabetes (26% vs 12 %).
 • Det är vanligt med samsjuklighet och att personer har två eller flera diabeteskomplikationer samtidigt.
 • Kostnader för produktionsförluster (sjukfrånvaro, förtidspensionering) som direkt kan hänföras till komplikationer av diabetes var dubbelt så hög jämfört med kostnaderna för sjukhusbaserad vård.

- Studiens resultat stöder ett fortsatt fokus i diabetes- och hjärtsjukvården på att minska och fördröja komplikationer hos personer med typ 2-diabetes. Det finns minst tre viktiga värden av detta: minskat lidande för personer med typ 2-diabetes, minskat behov av sjukvård och upprätthållande av arbetsförmåga och delaktighet i arbetslivet, säger Katarina Steen Carlsson, forskningsledare vid IHE, och forskare i hälsoekonomi vid Lunds universitet, medförfattare och en av de ansvariga för studien.

Johan Jendle, professor i medicin vid Örebro universitet och medförfattare till studien, menar att resurser behöver flyttas om.

- Vi behöver ett helt nytt tankesätt kring hur diabetesvården ska bedrivas och ha fokus på att reducera de komplikationer som ligger längre fram i tiden. Vinsterna syns inte här och nu utan kan ligga 10 år fram i tiden. Att då bedriva vården med ekonomiska glasögon för ett år i taget är att jämföra med att leta efter träd och skog på ett kalhygge, säger Johan Jendle.

Om studien

Den aktuella studien är gjord i Sverige och omfattar 2 miljoner personer 2016. Man undersökte kostnader för sjukhusvård och för sjukfrånvaro i förhållande till 21 specifika komplikationer som kopplas till typ 2-diabetes. Studien är den största i sitt slag och tidigare i vår publicerades en artikel om sjukfrånvaro på grund av diabeteskomplikationer i Diabetes, Obesity and Metabolism. Den studien analyserade retrospektiva data för 20 år (1997 – 2016). Där redovisas bl a att diabeteskomplikationer kan kopplas till betydande minskningar i arbetsförmåga.

Under ADA 2020 presenterades den del av studien som beräknar och jämför kostnader för sjukhusvård och för produktionsbortfall på grund av diabeteskomplikationer.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Jendle,professor i medicin vid Örebro Universitet, Johan.Jendle@oru.se

tel. 070 957 12 57

Katarina Steen Carlsson, forskningsledare vid IHE, katarina.steen_carlsson@ihe.se tel. 046 32 91 08

Niels Abel Bonde, VD Novo Nordisk Scandinavia nsab@novonordisk.com tel. 0733 25 99 09

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med snart 100 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.

Referenser

 • 1.Andersson E, Persson S, Hallén Nino, Ericsson Å, Thielke D, Lindgren P, Steen Carlsson K och Jendle J. ADA, American Diabetes Association conference, June 12-16, 2020, Chicago, USA.
 • 2.Persson S, Johansen P, Andersson E, Lindgren P, Thielke D, Larsen Thorsted B, Jendle J och Steen Carlsson K. Diabetes Obesity and Metab. 2020. E-pub ahead of print. doi.org/10.1111/dom.14070.

SE20DI00058

Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Läs vidare »

EU-kommissionen godkänner det första GLP-1- läkemedlet i tablettform för behandling av typ 2-diabetes – semaglutid

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 09:56 CEST

EU-kommissionen har godkänt Rybelsus® (semaglutid)1 den första GLP-1 RA (receptor agonist) i tablettform.
Rybelsus® är indicerat för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus
för att förbättra glykemisk kontroll som ett komplement till kost och motion, som monoterapi när metformin
anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer, eller i kombination med andra läkemedel för
behandling av diabetes. Läkemedlet är tidigare godkänt i USA och Schweiz.
I Sverige når fyra av tio personer med typ 2-diabetes inte målet för blodsockernivåer, HbA1c,* som är den
viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och stroke vid typ 2-diabetes.2
”Oralt semaglutid, den första GLP-1-behandlingen i tablettform, blir ett värdefullt tillskott att tidigt kunna
sätta in behandling och minska risken för diabeteskomplikationer” säger Sofia Gerward, chef för
medicinska avdelningen på Novo Nordisk i Sverige.
För mer information, vänligen kontakta:
Niels Abel Bonde +46 733 25 99 09 nsab@novonordisk.com
Sofia Gerward +46 706 38 80 04 sogw@novonordisk.com
SE20RYB00003
Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har
gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk
har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.
*Andel personer med typ 2-diabetes ≥52 mmol/mol är 37,3%, 2019 års data Nationella diabetesregistret, mars 2020. Knappen 2.0.
Referenser: 1. https://www.novonordisk.com/media/news-details.2277630.html 2. Rawshani et al. Risk Factors, Mortality, and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2
Diabetes. N Engl J Med 2018; 379:633-644.

Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Läs vidare »

Nu är Malmö med i det globala projektet Cities Changing Diabetes för att bromsa utvecklingen av typ 2-diabetes

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2019 13:46 CET

Malmö ingår nu i det globala partnerskapsprogrammet Cities Changing Diabetes som svar på den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes i världen.

Uppdaterade europeiska riktlinjer rekommenderar semaglutid vid typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2019 11:51 CEST

Uppdaterade riktlinjer från den europeiska kardiologföreningen, European Society of Cardiology (ESC), rekommenderar semaglutid som behandling av personer med typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom.1 De uppdaterade riktlinjerna presenterades på ESC Congress 2019 i Paris 2 september.

- Det är oerhört glädjande att semaglutid nu rekommenderas för personer med typ 2-diabetes med hög risk för eller etablerad hjärtkärlsjukdom. Att behandling skall sättas in efter riskbedömning innan allvarlig hjärtkärlhändelse är ett faktum, säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk Sverige.

Nästan en halv miljon svenskar har diagnos typ 2-diabetes2 och forskning visar att cirka 30 %3 har vårdats för hjärtkärlsjukdomar. Samtidigt visar ny forskning att tidiga insatser minskar riskerna för hjärtkärlsjukdom.

- Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom där vi efterhand fått mycket större kunskap om sambandet mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom och hur vi med rätt förebyggande behandling kan minimera riskerna för insjuknande i hjärtkärlsjukdom och samtidigt behålla ett stabilt HbA1c på rätt nivå, säger Christina Östberg Lloyd.


Semaglutid
Semaglutid är en analog av human glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) som har utvecklats för behandling av personer med typ 2-diabetes och som administreras en gång i veckan som injektion. Godkännandet av semaglutid bygger på resultaten i SUSTAIN, ett globalt kliniskt utvecklingsprogram som omfattar åtta fas 3a-studier med fler än 8 000 personer med typ 2-diabetes.


För mer information, vänligen kontakta:
Niels Abel Bonde +46 733 25 99 09 nsab@novonordisk.com
Christina Östberg Lloyd +46 706 38 89 22 csly@novonordisk.com

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Novo Nordisk har mer än 40 000 medarbetare i närmare 80 länder och marknadsför sina produkter i fler än 170 länder.


Referenser
1. Länk till ESC-riktlinjerna.
2. https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2018.pdf
3. Norhammar et al. Incidence, prevalence and mortality of type 2 diabetes requiring glucose-lowering treatment, and associated risks of cardiovascular complications: a nationwide study in Sweden, 2006–2013. Diabetologia.2016 

SE19OZM00027

Läs vidare »

Samhällets utmaningar för diabetes och obesitas på agendan för Novo Nordisk i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 11:02 CEST

Viktigt säkerhetsmeddelande för personer med diabetes som använder NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 12:11 CEST

Novo Nordisk återkallar idag NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus i Sverige på grund av ett problem med injektionspennans dosminne. Injektionspennorna används för insulinbehandling av personer med diabetes. Runt 2 700 av de påverkade injektionspennorna har distribuerats på den svenska marknaden. Injektionspennornas dosminne kan i sällsynta fall visa en för låg sista dos. Inga biverkningar har rapporterats, men för att skydda patienternas säkerhet så har Novo Nordisk beslutat att återkalla alla påverkade injektionspennor. Injektionspennorna har inte lanserats i andra länder.

Novo Nordisk uppmanar personer med diabetes som använder någon av de påverkade injektionspennorna att kontakta sitt apotek för att byta ut produkten.

Se fullständigt pressmeddelande i nedanstående dokument.

Novo Nordisk Scandinavia i Sverige

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 95 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser. 

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Project Manager
 • FWueB@xynoedvoqunoozrdijislgk.tucovpmbm

Om Novo Nordisk Scandinavia

Novo Nordisk är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag med mer än 90 års erfarenhet och ledarskap inom diabetes. Detta har gett oss en bred kunskap och insikt som gör det möjligt att besegra diabetes och andra allvarliga kroniska tillstånd. Vårt engagemang i forskning och medicinska lösningar är kärnan i allt det vi gör för att förhindra och bidra till att bota sjukdomar och dess allvarliga konsekvenser.