Gå direkt till innehåll
”Jag tror att vi bara har sett början på den nytta som TTFields kan göra i kampen mot flera allvarliga cancerformer”, säger Dylan Ceynowa, ny medicinsk chef på Novocure. FOTO: Martina Eriksson
”Jag tror att vi bara har sett början på den nytta som TTFields kan göra i kampen mot flera allvarliga cancerformer”, säger Dylan Ceynowa, ny medicinsk chef på Novocure. FOTO: Martina Eriksson

Pressmeddelande -

Dylan Ceynowa ny medicinsk chef på Novocure

Dylan Ceynowa har tillträtt tjänsten som Senior Medical Manager på Novocure Sverige. Han är legitimerad läkare och har utöver kliniskt arbete tidigare haft ledande befattningar som management-konsult i vårdfrågor och på läkemedelsföretag.

– Dylan är med sin breda kompetens en välkommen förstärkning nu när Novocure och Tumor Treating Fields står inför en rad spännande utmaningar, både inom befintliga och kommande indikationer, säger Magnus Jörlin, chef för Novocure i Norden.

Novocure är företaget bakom Tumor Treating Fields (TTFields), en innovativ cancerbehandling där tumörer angrips med alternerande elektriska fält. Mest känt är TTFields under varumärket Optune för behandling av glioblastom, den allvarligaste formen av hjärntumör, men behandlingen är även godkänd vid mesoteliom. Med pågående kliniska prövningar inom en rad olika indikationer, däribland fas III-studier på lungcancer och äggstockscancer, finns förhoppningar om ytterligare godkännanden inom en relativt snar framtid.

– Det är inte minst mot den bakgrunden som Novocure behöver stärka den medicinska avdelningen i Sverige, säger Magnus Jörlin. Dylan Ceynowa har en bred erfarenhet inom flera aspekter av medical affairs och är lika bekväm i dialog med forskare och vårdpersonal som med myndighetsrepresentanter.

Dylan Ceynowa kommer närmast från en tjänst som Medical Manager på Novartis där han främst fokuserat på läkemedel inom hjärta-kärl. Tidigare har han varit management-konsult på Lumell Associates där han bland annat bistått SKR i arbetet med Nationellt system för kunskapsstyrning respektive Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp.

– Novocure är ett spännande företag där jag redan idag får vara med och bidra till att patienter med en svår diagnos kan få leva längre med bibehållen livskvalitet, säger Dylan Ceynowa. I Sverige har vi de formella förutsättningarna på plats, nu gäller det att se till att fler patienter får tillgång till behandling i enlighet med riktlinjerna.

Under de närmaste åren ser han fram emot att TTFields ska kunna erbjudas till fler och större patientgrupper med aggressiva cancerformer och begränsade möjligheter till behandling.

– Jag tror att vi bara har sett början på den nytta som TTFields kan göra i kampen mot flera allvarliga cancerformer.

Ämnen

Kategorier


Novocure är ett onkologiföretag som utvecklar Optune, en behandling som angriper tumörer med Tumor Treating Fields, TTFields. Optume verkar genom elektriska fält som ställs in på specifika frekvenser för att förhindra celldelning i solida tumörer. Optune är idag godkänd för behandling av vuxna patienter med glioblastom. Kliniska prövningar utvärderar Optune vid behandling av hjärnmetastaser, icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, ovarialcancer och mesoteliom.
Novocure har sin huvudsakliga verksamhet i USA och har kontor i Tyskland, Schweiz, Japan, Israel och Sverige. För ytterligare information om företaget, besök www.novocure.com eller www.twitter.com/novocure.

Kontakter

Magnus Jörlin

Magnus Jörlin

Presskontakt General Manager Nordics +46 70 45 49 335

Relaterat innehåll

Genom att avge alternerande elektriska fält med intermediär frekvens och låg intensitet direkt mot huvudet hämmar Optune cancercellernas delning. FOTO: Novocure

MTP-rådets uppdaterade rekommendation: Regionerna bör erbjuda Optune vid glioblastom

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har förnyat rekommendationen till regionerna om Optune. Rekommendationen innebär ”en uppmaning till regionerna att använda behandlingen och att det är angeläget att den införs på ett jämlikt sätt i landet”.
– Med tanke på att Optune har visats förlänga överlevnaden signifikant hos patienter med glioblastom är det här ett mycket glädjande besked, säger M

”Resultaten väcker hopp om att kunna få ännu större terapeutisk nytta av Tumor Treating Fields för den här utsatta patientgruppen”, säger Ellaine Salvador på plats i Uppsala under Onkologidagarna.

Nya rön: Tumor Treating Fields kan underlätta leverans av läkemedel till hjärnan

Tumor Treating Fields kan få blod-hjärnbarriären att öppna sig tillfälligt så att läkemedel kan komma in och utöva sin effekt. – Det här öppnar för en förbättrad och mer effektiv kombinatorisk terapeutisk strategi mot glioblastom och andra CNS-tumörer, säger Dr. Ellaine Salvador vid Julius-Maximilians-Universität i Würzburg som presenterar sina resultat på Onkologidagarna i Uppsala.

Tumor Treating Fields, TTFields – ett nytt sätt att behandla solida tumörer

Novocure är ett onkologiföretag som utvecklar Optune, en behandling som angriper tumörer med Tumor Treating Fields, TTFields. Optume verkar genom elektriska fält som ställs in på specifika frekvenser för att förhindra celldelning i solida tumörer. Optune är idag godkänd för behandling av vuxna patienter med glioblastom. Kliniska prövningar utvärderar Optune vid behandling av hjärnmetastaser, icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, ovarialcancer och mesoteliom.
Novocure har sin huvudsakliga verksamhet i USA och har kontor i Tyskland, Schweiz, Japan, Israel och Sverige. För ytterligare information om företaget, besök www.novocure.com eller www.twitter.com/novocure.

Novocure Sverige
NVCR Sweden Filial, PO Box 809
101 36 Stockholm
Sverige