Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

ASTRO 2022 – nya data på Tumor Treating Fields med nya strålbehandlingar och målriktade terapier

ASTRO 2022 – nya data på Tumor Treating Fields med nya strålbehandlingar och målriktade terapier

På nyligen avslutade ASTRO 2022 handlade inte mindre än elva presentationer om Tumor Treating Fields. En av de mer uppmärksammade var en analys av prediktiva biomarkörer för överlevnad hos patienter med nydiagnostiserat glioblastom. Därutöver presenterades pre-klinisk forskning som visar potentialen för förbättrad tumörkontroll när TTFields används med PULSAR och målriktade terapier.

Genom att avge alternerande elektriska fält med intermediär frekvens och låg intensitet direkt mot huvudet hämmar Optune cancercellernas delning. FOTO: Novocure

MTP-rådets uppdaterade rekommendation: Regionerna bör erbjuda Optune vid glioblastom

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har förnyat rekommendationen till regionerna om Optune. Rekommendationen innebär ”en uppmaning till regionerna att använda behandlingen och att det är angeläget att den införs på ett jämlikt sätt i landet”.
– Med tanke på att Optune har visats förlänga överlevnaden signifikant hos patienter med glioblastom är det här ett mycket glädjande besked, säger M

Visa mer

Tumor Treating Fields, TTFields – ett nytt sätt att behandla solida tumörer

Novocure är ett onkologiföretag som utvecklar Optune, en behandling som angriper tumörer med Tumor Treating Fields, TTFields. Optume verkar genom elektriska fält som ställs in på specifika frekvenser för att förhindra celldelning i solida tumörer. Optune är idag godkänd för behandling av vuxna patienter med glioblastom. Kliniska prövningar utvärderar Optune vid behandling av hjärnmetastaser, icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, ovarialcancer och mesoteliom.
Novocure har sin huvudsakliga verksamhet i USA och har kontor i Tyskland, Schweiz, Japan, Israel och Sverige. För ytterligare information om företaget, besök www.novocure.com eller www.twitter.com/novocure.

Novocure Sverige
NVCR Sweden Filial, PO Box 809
101 36 Stockholm
Sverige