Optune rekommenderas i uppdaterat vårdprogram för hjärntumörer

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 06:36 CET

Patienter med glioblastom ska erbjudas Optune, en behandling som angriper tumörer med elektriska fält. Det är en av nyheterna i vårdprogrammet för hjärntumörer. – Optune har visats förlänga överlevnaden signifikant hos patienter med den här svårbehandlade formen av hjärntumör, säger Roger Henriksson, senior professor vid Umeå̊ universitet och en av landets ledande experter på området.

TTFields godkänt i USA för behandling av mesoteliom

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 08:49 CEST

FDA har godkänt NovoTTF-100Li kombination med pemetrexed plus platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling av inoperabel, lokalt avancerad eller metastatiskt malignt pleuramesoteliom (MPM). TTFields verkar genom att störa celldelningen i solida tumörer med hjälp av elektriska fält. NovoTTF-100L är den första behandlingen för MPM som blivit godkänd av FDA på över 15 år.

Längre tid med Optune förlänger överlevnad vid glioblastom

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 13:13 CET

Nya data visar att den totala överlevnaden för patienter med nydiagnostiserat glioblastom som, utöver behandling med temozolomid, använder Optune mer än 90 procent av tiden i kombination med temozolomid är 24,9 månader – en förbättring med över 50 procent jämfört med enbart temozolomid. Resultaten har publicerats i Journal of Neuro-Oncology.

Optune förbättrar överlevnad med bibehållen hälsorelaterad livskvalitet

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:10 CET

En analys av den kliniska prövningen EF-14 visar att TTFields-behandling med Optune som tillägg till temozolomid vid nyligen diagnostiserat glioblastom förlänger såväl progressionsfri som total överlevnad jämfört med enbart temozolomid utan att den hälsorelaterade livskvaliteten försämras. Resultatet av analysen är publicerat i JAMA Oncology.

Starka data på ASTRO 2017: Optune ger oöverträffad femårsöverlevnad vid svåraste formen av hjärntumör

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2017 08:06 CEST

Nya data från fas III-studien EF-14 som presenterats på American Society for Radiation Oncology’s 2017 Annual Meeting visar att Optune i kombination med temozolomid ger oöverträffad femårsöverlevnad för nydiagnostiserade patienter med glioblastom. Patienter som fick denna behandling kunde dessutom bibehålla livskvaliteten längre jämfört med patienter som behandlades med enbart temozolomid.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Head of Nordics & Country Manager Sweden
  • mjdlorttliefn@xpnoapvobccusyreli.cosomrz
  • +46 70 45 49 335

Om Novocure Sverige

Tumor Treating Fields, TTFields – ett nytt sätt att behandla solida tumörer

Novocure är ett onkologiföretag som utvecklar Optune, en behandling som angriper tumörer med Tumor Treating Fields, TTFields. Optume verkar genom elektriska fält som ställs in på specifika frekvenser för att förhindra celldelning i solida tumörer. Optune är idag godkänd för behandling av vuxna patienter med glioblastom. Kliniska prövningar utvärderar Optune vid behandling av hjärnmetastaser, icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, ovarialcancer och mesoteliom.
Novocure har sin huvudsakliga verksamhet i USA och har kontor i Tyskland, Schweiz, Japan, Israel och Sverige. För ytterligare information om företaget, besök www.novocure.com eller www.twitter.com/novocure.

Adress

  • Novocure Sverige
  • NVCR Sweden Filial, PO Box 809
  • 101 36 Stockholm
  • Sverige