Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hälso-, sjukvård

Genom att avge alternerande elektriska fält med intermediär frekvens och låg intensitet direkt mot huvudet hämmar Optune cancercellernas delning. FOTO: Novocure

MTP-rådets uppdaterade rekommendation: Regionerna bör erbjuda Optune vid glioblastom

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har förnyat rekommendationen till regionerna om Optune. Rekommendationen innebär ”en uppmaning till regionerna att använda behandlingen och att det är angeläget att den införs på ett jämlikt sätt i landet”.
– Med tanke på att Optune har visats förlänga överlevnaden signifikant hos patienter med glioblastom är det här ett mycket glädjande besked, säger M

”Resultaten väcker hopp om att kunna få ännu större terapeutisk nytta av Tumor Treating Fields för den här utsatta patientgruppen”, säger Ellaine Salvador på plats i Uppsala under Onkologidagarna.

Nya rön: Tumor Treating Fields kan underlätta leverans av läkemedel till hjärnan

Tumor Treating Fields kan få blod-hjärnbarriären att öppna sig tillfälligt så att läkemedel kan komma in och utöva sin effekt. – Det här öppnar för en förbättrad och mer effektiv kombinatorisk terapeutisk strategi mot glioblastom och andra CNS-tumörer, säger Dr. Ellaine Salvador vid Julius-Maximilians-Universität i Würzburg som presenterar sina resultat på Onkologidagarna i Uppsala.

Tumor Treating Fields, TTFields – ett nytt sätt att behandla solida tumörer

Novocure är ett onkologiföretag som utvecklar Optune, en behandling som angriper tumörer med Tumor Treating Fields, TTFields. Optume verkar genom elektriska fält som ställs in på specifika frekvenser för att förhindra celldelning i solida tumörer. Optune är idag godkänd för behandling av vuxna patienter med glioblastom. Kliniska prövningar utvärderar Optune vid behandling av hjärnmetastaser, icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, ovarialcancer och mesoteliom.
Novocure har sin huvudsakliga verksamhet i USA och har kontor i Tyskland, Schweiz, Japan, Israel och Sverige. För ytterligare information om företaget, besök www.novocure.com eller www.twitter.com/novocure.

Novocure Sverige

NVCR Sweden Filial, PO Box 809
101 36 Stockholm
Sverige