Gå direkt till innehåll
Bara varannan svensk tror sig jobba med samma sak om tio år

Pressmeddelande -

Bara varannan svensk tror sig jobba med samma sak om tio år

Hälften av svenskarna, 53 procent, tror att de kommer jobba med ungefär samma sak om tio år. Tre av tio, 27 procent, tror dock att de kommer byta yrke eller påbörja en utbildning. Det visar en ny Sifoundersökning från kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden. Samtidigt beräknas fler än hälften av alla yrken vara ersatta av digital teknik inom 20 år.

– Att byta yrke och karriär mitt i livet blir allt vanligare och kommer vara nödvändigt för att hänga med i utvecklingen. Arbetsmarknaden i Sverige förändras i snabb takt. När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna för att klara helt eller delvis nya arbetsuppgifter, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden, som är en omställningsorganisation för välfärdssektorn.

Hälften av alla svenskar, 53 procent, tror att de kommer att jobba med ungefär samma sak om tio år. Tre av tio, 27 procent, tror att de kommer att byta yrke eller påbörja en utbildning. Det visar en ny Sifoundersökning av Omställningsfonden. Lägst förväntan på att byta karriär eller yrke inom tio år har män i åldern 30–49 år, där 62 procent svarar att det är mycket eller ganska osannolikt med ett byte. Kvinnor i samma åldersspann tycks mer förändringsbenägna, 35 procent svarar att det är mycket eller ganska sannolikt med ett karriärbyte inom de kommande tio åren.

Samtidigt beräknas mer än hälften av alla yrken att vara ersatta av digital teknik inom 20 år, enligt en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Inom välfärdssektorn har exempelvis många administrativa processer redan ersatts med digital teknik och den digitala vårdkonsumtionen har generellt ökat i samhället. Den digitala strukturomvandlingen av arbetsmarknaden har även påskyndats under pandemin, vilket innebär att fler kommer att ställas inför ökade och nya kompetenskrav.

– Individer som vill fortsätta vara attraktiva på arbetsmarknaden måste ständigt utveckla sin kompetens. Och för arbetsgivare som vill vara attraktiva gäller samma sak, de måste satsa på att kompetensutveckla sina medarbetare, säger Eva Wikström.

Omställningsfonden stöttar medarbetare, fackförbund och arbetsgivare vid karriärväxling och kompetensutveckling samt vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetet omfattar cirka 1,2 miljoner anställda inom kommun- och regionsektorn och under de senaste fem åren har närmare 70 000 medarbetare i välfärdssektorn fått kompetensutveckling av sin arbetsgivare med hjälp av medel från Omställningsfonden.

Ämnen

Kategorier


Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att stödja och hjälpa medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och regioner, samt kommunala i företag Sobona. Vi stöttar även arbetsgivare och fackligt förtroendevalda med förebyggande insatser inom kompetensutveckling. Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,3 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.

Kontakter

Anette Nordenfelt

Anette Nordenfelt

Presskontakt Kommunikationschef 08 452 79 22

Relaterat innehåll

Välkommen till Omställningsfonden!

Om Omställningsfonden

Omställningsfondens uppdrag är att underlätta för omställning inom välfärden. I detta ingår till exempel att stödja och hjälpa medarbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist inom kommuner och regioner, samt kommunala i företag Sobona. Vi stöttar även arbetsgivare och fackligt förtroendevalda med förebyggande insatser inom kompetensutveckling. Omställningsfondens arbete baseras på Omställningsavtalet, som omfattar cirka 1,3 miljoner medarbetare i välfärdssektorn.