Gå direkt till innehåll

Regioner: Skåne

ONE Nordic AB hjälper Sydvatten AB att säkra dricksvattenproduktionen till 850 000 invånare i Skåne

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 850 000 invånare i Skåne. För att säkra den dagliga produktionen är det viktigt att elkraften i vattenverken är driftsäker. Därför har Sydvatten AB nu skrivit ett underhållsavtal med ONE Nordic AB som ska förbygga och åtgärda eventuella driftsstörningar i verkens elkraftanläggningar.

ONE Nordic AB driftsäkrar och utför reparationer på ett 30-tal av E.ON Vattenkrafts vattenkraftsanläggningar i södra Sverige

E.ON Vattenkraft har ett 30-tal vattenkraftanläggningar i Södra Sverige. Anläggningarna finns i Ätran, Helgeån, Mörrumsån, Ronnebyån, Alsterån och Emån. Anläggningarna kräver regelbundet underhåll och reparationer för att säkerställa energiproduktionen. E.ON Vattenkraft har därför skrivit ett drift- och underhållsavtal med ONE Nordic AB på samtliga anläggningar.

ONE Nordic hjälper E.ON Elnät att modernisera Svalövs transformatorstation för anslutning av vindkraftsproduktion och säkerställa energidistributionen i Svalövs kommun

ONE Nordic (ONE), en ledande totalleverantör i Norden inom energiteknik och entreprenad, har tagit hem en stororder från E.ON Elnät. Avtalet avser ombyggnation av Svalövs befintliga 130 kV transformatorstation samt installation av nytt 20kV ställverk. Projektet löper under perioden november 2011 till augusti 2012.

E.ON ES byter namn till ONE. Bildar ett nytt Nordiskt miljardföretag inom energiteknik och entreprenad och nyanställer för expansion

E.ON ES byter namn till ONE. Bildar ett nytt Nordiskt miljardföretag inom energiteknik och entreprenad och nyanställer för expansion

E.ON ES byter namn till ONE Nordic som lyder under varumärket ONE. ONE är ett nordiskt företag som tidigare också har arbetat under namnen Sydkraft Service och ElektroSandberg. ONE är en ledande totalleverantör i Norden inom energiteknik och entreprenad. Bolaget är nu inne i en stark tillväxtfas och förstärker organisationen med ett hundratal energitekniker och specialister.

Vi bygger framtidens hållbara energisamhälle

Vi på ONE Nordic bygger, planerar och utformar framtidens hållbara energisamhälle tillsammans med våra kunder.
Kort och gott kan man säga att vi ser till att energin når befolkningen och industrin, nu och i framtiden.

Bolaget ägs av Eleda Group. ONE Nordic har ca 1 600 medarbetare och omsätter ca 3 miljarder SEK. Vårt huvudkontor ligger i Malmö.

ONE Nordic

Arenagatan 35
202 50 Malmö
Sverige