Pressmeddelande -

Jobbmatchning med 500 utrikes födda jobbsökande och 20 bolag som vill bryta utanförskap

Den här hösten har nya siffror och rapporter om diskriminering på arbetsplatsen, utanförskap och kompetensbrist presenteras efter vartannat. Återkommande är avsaknaden av kontakter, och de problem som uppstår då arbetsgivare enbart rekryterar ur sina egna nätverk. Den 8:e november vill Opportunity Day vända den trenden och samlar 500 utrikes födda jobbsökande och ca 20 organisationer för jobbmatchning i Göteborg.

En ny studie från Lunds universitet, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm, visar att diskriminering på grund av hudfärg är vanligare i organisationer där man anställer personal genom egna nätverk. Dessutom finns ett påtagligt motstånd på många arbetsplatser mot att arbeta aktivt mot diskriminering.

Samtidigt kommer nya beräkningar från Svenskt Näringsliv som visar att 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder (20–64 år) inte är självförsörjande. En hög långtidsarbetslöshet även efter pandemin innebär att fler riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Det gäller i synnerhet de utrikes födda, som i dag utgör cirka två tredjedelar av de långtidsarbetslösa. Den senaste högkonjunkturen visade att antalet långtidsarbetslösa personer födda i Sverige minskade stadigt, samtidigt som andelen långtidsarbetslösa utrikes födda ökade i snabb takt.

Det stora utanförskapet existerar parallellt med en kompetenskris i näringslivet. Åtta av tio företag uppger att de haft svårt att hitta den kompetens de söker. 52 % av de jobbsökande som medverkade på Opportunity Day 2019 uppger att avsaknaden på kontakter är det största hindret för att komma in på arbetsmarknaden. Tätt följt av upplevelsen att arbetsgivare och rekryterare inte svarar på deras ansökan.

Den 8:e november arrangerar Opportunity Day jobbmatchning för att sätta utrikes födda jobbsökande och bolag med rekryteringsbehov i kontakt.

”Idén är enkel. Det handlar om att inspirera och underlätta för företag att göra bra val. Att underlätta för rekryteringen av personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Vi tappar oändligt mycket resurser på att en stor grupp står utanför arbetsmarknaden. Vi vill uppmärksamma arbetsgivarna på kompetens som ”är annorlunda paketerad” än de CV:n man normalt sett tittar på. Det kan handla om andra språkkunskaper, andra utbildningar och lärosäten man ej känner igen, samt arbetsgivare och referenser från andra länder” säger Helena Lindahl, initiativtagare till Opportunity Day.

Systembolaget, Frontwalker, Pinchos, Bergendahls El, Härryda Kommun och Forex är några av de ca 20 organisationer som medverkar för att rekrytera bland jobbsökande de ej träffar via traditionella rekryteringskanaler. Vi räknar med 500 utrikesfödda jobbsökande på Clarion Hotel Post den 8/11. 

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • clarion hotel post
 • fördomsfri rekrytering
 • arbetsmarknad
 • integration
 • inkludering
 • rekrytera nyanlända
 • kompetensbrist
 • mångfald
 • social hållbarhet

Regioner

 • Västra Götaland

Opportunity Day är ett initiativ för att vända utmaningar till möjligheter genom att få människor, företag och myndigheter att mötas och skapa ett forum för att lyfta alla vinster med en fungerande integration.

www.opportunityday.se

https://www.facebook.com/opportunitydaygbg

 

Kontakter

Helena Lindahl

Presskontakt Projektledare/initiativtagare +46 (0) 762-371531

Relaterat innehåll