Gå direkt till innehåll
Aspholmens Fastigheter vinner kommunens upphandling av nya kontorslokaler

Pressmeddelande -

Aspholmens Fastigheter vinner kommunens upphandling av nya kontorslokaler

Idag den 2 juni beslutade Programnämnd samhällsbyggnad att fullfölja upphandlingen av nya kontorslokaler och sluta samarbetsavtal med Aspholmens Fastigheter AB. Kontorshuset kommer att byggas på parkeringsplatsen vid före detta postterminalen i närheten av Resecentrum.

Örebro kommun stärker utvecklingen av moderna kontorslokaler i kollektivtrafiknära lägen i och med det nya kontorshuset. Tillväxten i små och medelstora kontorsbaserade företag står för en stor del av tillväxten av arbetstillfällen i Örebro idag. Många av dessa företag har dock svårt att hitta ytor att expandera på. Bristen på vakanta kontorslokaler i A-läge i Örebro leder till för lite rotation på marknaden och mindre kontorslokaler som kan användas av de växande företagen frigörs inte.

Ska Örebro stå sig stark i konkurrensen om framtida kontorsetableringar kommer det förutsätta att det finns ett tillgängligt utbud av moderna, flexibla kontorslokaler med mycket goda kollektivtrafikmöjligheter.

– Genom att upphandla en förhyrning av administrativa lokaler i centralt läge löser vi både kommunens egna behov av lokaler samtidigt som det stimulerar byggmarknaden och svarar upp mot ett ökat behov av kontorslokaler i Örebro, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun.

Från stadsbyggnadshusen till nya kontorshuset
De kommunala verksamheter som kommer att flytta in i det nya huset tillhör programområde Samhällsbyggnad; Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Miljökontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen. De finns idag i ett av stadsbyggnadshusen i Örnsro.

– Stadsbyggnadshusen är slitna och våra kostnadskalkyler visar att det blir dyrare att rusta befintliga lokaler än att flytta in i nybyggda. Nu får vi mer yteffektiva och flexibla lokaler som kan anpassas utifrån de arbetssätt vi vill använda, säger Anne Andersson, kommundirektör i Örebro kommun.

Avtal mellan Aspholmens Fastigheter och Örebro kommun kan tecknas i mitten av juni 2016. Kontorshuset beräknas vara inflyttningsklart hösten 2018.

Kontaktpersoner:
Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
019-21 40 09, kenneth.nilsson@orebro.se

Anne Andersson, kommundirektör
019-21 11 79, anne.andersson@orebro.se

Lars Jansson, projektledare
019-21 16 31, lars.jansson@orebro.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Örebro kommun – Miljöbästa kommun 2015

Kontakter

Maria Lindstedt

Maria Lindstedt

Presskontakt Mediestrateg 019-21 17 02

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.