Gå direkt till innehåll

Ämnen: Kommunal service

Fortsatt hög måluppfyllelse för eleverna på de kommunala gymnasieskolorna

Fortsatt hög måluppfyllelse för eleverna på de kommunala gymnasieskolorna

Årets resultat visar att 94 procent av avgångseleverna uppnår en gymnasieexamen. Elevernas upplevda trygghet och studiero är också fortsatt hög, vilket indikerar att Örebros kommunala gymnasieskolor fortsätter att erbjuda en trygg och lugn studiemiljö.
– Även om detta är preliminära resultat så ger detta en fingervisning om att vår fina trend håller i sig. Vi fortsätter att fokusera på en posit

Visa mer

Enklare vardag och service på lika villkor

Örebro kommun – vi drivs av att skapa en enklare vardag för dem vi finns till för och vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för människor och företag. Som Sveriges sjunde största kommun har vi över 150.000 invånare och 165 olika nationaliteter. Örebro har länge satsat på tillväxt, med hög inflyttning och hög byggtakt i kombination med en bra arbetsmarknad. Här finns bland mycket annat bra kommunikationer, nära till naturen, ett slott, ett universitet och ett universitetssjukhus.