Gå direkt till innehåll
Elbilsrally Öresund runt i september

Pressmeddelande -

Elbilsrally Öresund runt i september

Den 10 september kan elbilsägare, elbilsförare och testförare delta i rally runt Öresund. Det är första rallyt i Sverige och Danmark där elbilar tävlar på egna premisser.

Rallyt är ett samarbete mellan Oresund Rally och Projektet E-mission i Öresundsregionen. Parterna tecknade i dag avtalet som betyder att fler parter sluter upp kring Oresund Rally.
Projektet E-mission samlar flera centrala aktörer i regionen: Kobenhavns Kommune,  Region Hovedstaden, Malmö stad, Region Skåne, Helsingborgs stad och Öresundskraft AB. Projektet ska under en treårsperiod satsa på att öka medvetenheten om och uppmuntra användandet av elbilar.

En aktivitet i projektet är ett årligt återkommande elbilsrally. Och det är 2011 års elbilsrally som man nu har bett Oresund Rally hålla i, tillsammans med svenska och danska motorklubbar under Svenska Bilsportförbundet och Dansk Automobil Sports Union.

–Vi har valt att låta elbilsrallyt skötas av etablerade motorsportsklubbar som har förutsättningar att skapa ett perfekt arrangemang, säger Per Lundgren, som leder Öresundskrafts elbilsprojekt, en partner i projektet.

Oresund Rally är modernt lopp för dåtidens, nutidens och framtidens bilar. Rallyt har fyra klasser: för elbilar, för hybrid- och bränsleoptimerade bilar, för veteranbilar samt en turistklass för elbilar respektive klassiska äldre än 25 år.

Bilimportörer i Sverige och Danmark är redan nu beredda att anmäla elbilar till den hårda tävlingen Oresund Electric Car Rally. Oresund Tourist Rally är dock öppet för vanliga elbilsägare och elbilsförare som vill få en trevlig upplevelse utan några svårare tävlingsmoment:

– I turistrallyt får man en vacker tur runt Öresund och passerar under dagen flera stora turistattraktioner på båda sidor av Sundet. På kvällen erbjuds möjlighet att träffa andra elbilsentusiaster under trevliga former, sägerPer Lundgren.

Hos Svenska Bilsportförbundet är man glad över samarbetet med E-mission:

– Oresund Rally blir det första rallyt i Sverige och Danmark där elbilar får en egen rutt och tävlar på egna premisser. De blir synliga och visar vilka pendlingsmöjligheter det finns över Sundet. Vi är glada över att kunna bjuda in framtidens biler till ett stort rally runt Öresund, säger förbundsordförande K G Schildt, Svenska Bilsportförbundet.

Oresund Electric Car Rally hålls den 10 september med start i Köpenhamn. Rutten går till Helsingör och vidare till Helsingborg med övernattning i Helsingborgsregionen. Dagen efter går färden vidare mot Malmö och avslutas på kvällen i Bella Center, Köpenhamn.

Se vidare bakgrund nedan 

 Mer information:
Per Lundgren, projektledare, Öresundskraft, 070- 418 32 14 per.lundgren@oresundskraft.se
Förbundsordförande Kåge Schildt, Svenska Bilsportsförbundet, 08-626 33 00, kage@schildts.se

Ordförande C G Wilke, Hässleholms Motorklubb, 070-521 58 02, hlmkmail@yahoo.com

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bakgrund
Projektet E-mission i Öresundsregionen ingår i Interreg IV A delprogram Öresund. Interreg IV A delprogram Öresund är ett av två delprogram i Öresund Kattegat/ Skagerrak-programmet som genomförs av de tre skandinaviska ländernas regeringar. Den här delen av programmet ska stödja projekt och projektidéer som främjar utvecklingen i Öresundsregionen.

E-mission i Öresundsregionen ska bidra till att främja hållbar ekonomisk tillväxt i regionen. Projektledare är Köpenhamns kommun. Projektpartner är Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft AB och Region Skåne. Region Hovedstaden ingår också i projektet, som extern offentlig medfinansiär. Stödjande partner är E.ON Sverige AB, Better Place Danmark A/S, Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen, Gate 21, Move About ApS, Trafikverket Syd och Dansk Elbil Alliance.

En uppgift för E-mission är att varje år hålla ett elbilsrally som ska skapa uppmärksamhet kring elbilar bland allmänheten. Det är denna uppgift som E-mission har överlämnat till Oresund Rally.

Oresund Rally är ett nytt arrangemang som bidra till att sätta Öresundsregionen på världskartan. Uppdragsgivare är Wonderful Copenhagen och Region Skåne (genom Event in Skåne). Loppets initiativtagare och eventorganisatör är kommunikations-företaget Intercom i Köpenhamn, under ledning av Michael Eisenberg, som ärkommunikationsrådgivare och tidigare dansk rallymästare.

I Sverige arrangeras Oresund Rally av Hässleholms Motorklubb, under ledning av C G Wilke. C G Wilke är en före detta rallyförare som håller i och arrangerar i ett antal stora tävlingar, till exempel det kända Snapphanerallyt som är en SM-deltävling.

Oresund Rally har fyra klasser av typen Regularity Rally, enligt traditionen från rallyt Monte-Carlo Historique (Frankrike/Monaco), Tulpen Rally (Nederländerna) eller FDM DASU Classic-serien i Danmark.

 Följande fyra klasser ingår i Oresund Rally:


   • OresundElectric Car Rally: Ett regularity rally för elbilar.


   • Oresund Energy Rally: Ett regularity rally för hybrid- och bränsleoptimerade bilar med utsläpp på högst 120g CO2/km.


   • Oresund Classic Rally: Ett historiskt regularity rally för bilar av årsmodell före 1986.


   • Oresund Tourist Rally: Ett turistrally med lätta tävlingsmoment för elbilar och bilar av årsmodell före 1986


I ett regularity rally handlar det inte om att köra snabbt för att vinna utan om att hålla en given genomsnittshastighet, till exempel45,6 km/h. Vid hemliga tidkontroller utdelas ett minuspoäng för varje tiondel sekund över eller under den angivna hastigheten.

Bilimportörer från Sverige och Danmark förväntas anmäla elbilar till tävlingen Oresund Electric Car Rally. Ägare, användare och testförare av elbilar, det vill säga medverkande utan erfarenhet från etablerad motorsport, förväntas anmäla sig till Oresund Tourist Rally, som i huvudsak går längs samma rutt runt Öresund, men utan hård strid om sekunderna. Alla elbilar som tävlar i elbilsrallyt respektive turistrallyt erbjuds enligt planerna också övernattning på ett slott i i Skåne.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige