Gå direkt till innehåll
Öresundskraft söker en "effektreserv" att ta till om det kniper, till exempel kalla vinterdagar. Foto: Timo Julku
Öresundskraft söker en "effektreserv" att ta till om det kniper, till exempel kalla vinterdagar. Foto: Timo Julku

Pressmeddelande -

Få nappade på möjligheten att sälja el-flexibilitet


Öresundskrafts erbjudande att betala kunder för att vara flexibla i sin elanvändning har lett till nyfikenhet och frågor - men ännu är det bara en kund som nappat.

Det var i augusti som Öresundskraft gick ut med en upphandling där företagskunder erbjöds ekonomisk ersättning för att göra frånsteg från sin tänkta elanvändning vid effekttoppar i elnätet. Detta för att skapa en slags effektreserv att ta till när vintern och kylan kommer - om det skulle behövas.

– En kund nappade men sammantaget blev det för lite effekt för att vi ska gå vidare. Nu får vi prova andra vägar, säger Ulrika Schön, nätmarknadschef på Öresundskraft.

– Ett nästa steg blir därför att ta direktkontakt med vissa kunder och kundkategorier för enskilda samtal. Våra kunder har fullt upp med sina egna verksamheter och har kanske inte möjlighet att sätta sig in i flexibilitetsfrågan. I samtalen kan vi nu utgå från varje kunds specifika förutsättningar.

Trots det magra utfallet är Ulrika Schön hoppfull i det långa perspektivet.

– Flexibilitet är en tillgång som hittills inte varit efterfrågad och det tar nog lite tid innan företag lär sig hur den kan utnyttjas. Men ”marknaden” finns - att hyra ut något man inte behöver för tillfället blir ju en form av delningsekonomi som kommer både företaget och samhället till del. I så måtto har effektsituationen i Skåne synliggjort något som vi kanske borde ha gjort för länge sedan.

– Kan man flytta sin energianvändning och därmed bidra till mindre effekttoppar, så har det både ett ekonomiskt värde och ett hållbarhetsvärde. Och vi vinner alla på att utnyttja det vi har på ett klokare sätt. Det är att hushålla med våra resurser.

Mer information:
Ulrika Schön, avdelningschef Nätmarknad, Öresundskraft, tel. 070-000 37 62
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige