Gå direkt till innehåll
Öresundskraft betalar kunder för att inte använda el

Pressmeddelande -

Öresundskraft betalar kunder för att inte använda el

Det låter som upp- och nervända världen: ett energibolag som betalar sina kunder för att inte använda el. Men när effekttopparna riskerar att bli större än den effekt som finns tillgänglig, ja, då måste det till nya grepp.

Det handlar om att större elnätskunder kan få betalt för att avstå eller senarelägga sin tänkta elanvändning. Detta för att undvika alltför höga effekttoppar i elnätet.

– Effektsituationen i Skåne är ansträngd. Under överskådlig tid räknar vi inte med att få den effektökning vi önskar från överliggande nät. Och vi kan inte bygga nya kraftverk hux-flux. Så vi jobbar med andra lösningar. En är att uppmuntra våra elnätskunder att bli mer flexibla i sin energianvändning.

Det berättar Ulrika Schön, nätmarknadschef på Öresundskraft. Den 19 augusti gick hon och Öresundskraft ut med ett upphandlingsunderlag där företagskunder erbjuds ett avtal om effekt-flexibilitet. Det innebär att man som elnätskund får ekonomisk ersättning för att göra frånsteg från sin tänkta elanvändning vid effekttoppar i elnätet. Avtalsformen är en av de första i sitt slag i Sverige

– Vi betalar kunden för att vara flexibel. Det kan till exempel vara att flytta en energikrävande process till en annan tid på dygnet, att styra ner ventilation till halvfart eller att starta egen elproduktion under en begränsad tid, berättar Ulrika Schön.

Öresundskraft har för avsikt att upphandla och avtala om sammanlagt 10 MW i steg om 0,1 MW

– Kan man flytta sin energianvändning och därmed bidra till mindre effekttoppar, så har det både ett ekonomiskt värde och ett hållbarhetsvärde. Vi utnyttjar existerande resurser bättre och får elen att räcka till fler!

Mer information:
Ulrika Schön, avdelningschef Nätmarknad, Öresundskraft, tel. 070-000 37 62
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft. Vi är 400 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla, bredband, stadshubb för Internet of Things samt energitjänster lever vi vår vision: ”För en bättre värld". www.oresundskraft.se

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige