Gå direkt till innehåll
Fjärrvärmepris i Helsingborg och Ängelholm under snittet

Pressmeddelande -

Fjärrvärmepris i Helsingborg och Ängelholm under snittet

Tretton tusen fjärrvärmekunder i Helsingborg och Ängelholm betalar mindre än snittet för sin fjärrvärme. Även utsläppen av koldioxid är låga.

I Helsingborg ligger utsläppet av koldioxid på 22 gram per producerad KWh fjärrvärme. Det ska jämföras med snittet för hela riket på 74 gram. I Ängelholm kan fjärrvärmekunderna glädjas extra mycket. Med endast 4,3 gram koldioxid/KWh har Ängelholm ett av de tio lägsta utsläppen i landet. Statistiken sammanställs av Svensk Fjärrvärme och omfattar 252 fjärrvärmebolag i Sverige. Som jämförelse kan nämnas att en oljeldad villapanna producerar cirka 270 gram koldioxid per KWh.

Priset för fjärrvärmen i Helsingborg kommer från och med den 1 januari 2011 att höjas med 1,9 öre per Kwh. I Ängelholm, där priserna följt konsumentprisindex under de senaste tio åren, höjdes priset med 8,4 öre per Kwh från och med den 1 oktober 2010. Det betyder ett pris på 74 öre kr per KWh i både Helsingborg och Ängelholm under 2011 vilket trots höjningen är lägre än snittet för 2010.

 Övergång till alternativa bränslen
Öresundskraft, som äger och driver fjärrvärmeproduktionen i Helsingborg och Ängelholm, har ställt om nästan all produktion till förnybara bränslen, främst pellets och skogsråvara. Ett kommande inslag är naturligtvis Filbornaverket där avfall från och med 2013 ska återvinnas och bli till el och fjärrvärme.

– Våra fjärrvärmekunder är riktiga miljöhjältar. Tillsammans har vi minskat utsläppen av koldioxid med 340 000 ton per år i Helsingborg och Ängelholm. Det motsvarar utsläppen från 115 000 bilar varje år. Det säger Patrik Hermansson, avdelningschef för Energilösningar vid Öresundskraft.

– Biobränslet kräver mer hantering, tillsyn och underhåll men kostar mindre än fossila bränslen i inköp. Det gör att vi lyckats bibehålla konkurrenskraftiga priser. Miljöfördelarna får man på köpet!

 Göran Skoglund, pressansvarig, tel 070-418 34 35

 

 

 


Mer information:
Anders Östlund, VD Öresundskraft AB, tel 042-490 30 80, 070-418 30 80
Patrick Hermansson, chef Energilösningar, tel 070-418 34 75

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Öresundskraft
Öresundskraft är ett energibolag i Öresundsregionen som ägs av Helsingborgs stad. Omtanke om miljön är ett centralt begrepp i koncernen. Öresundskraft har närmare 500 medarbetare och förser cirka 265 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla och bredband. Öresundskraft erbjuder även ett stort antal andra tjänster inom kommunikation, energitjänster och underhåll. Den totala försäljningsvolymen uppgick 2009 till 6,5 TWh, varav 4,9 TWh avser el. Mer info www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige