Gå direkt till innehåll
McNeil väljer fjärrvärme och minskar utsläppen

Pressmeddelande -

McNeil väljer fjärrvärme och minskar utsläppen

Läkemedelstillverkaren McNeil AB i Helsingborg har tecknat ett avtal med Öresundskraft om fjärrvärmeleveranser. Avtalet omfattar 10 GWh fjärrvärme årligen vilket sänker utsläppen med motsvarande 1200 ton koldioxid per år.

McNeil AB är Helsingborgs största industri och en av stadens största privata arbetsgivare med omkring 650 medarbetare. För uppvärmning används idag huvudsakligen naturgas, medan fjärrvärme används i mindre utsträckning. Under det nya avtalet blir det tvärtom: Fjärrvärme blir huvudkälla för uppvärmning medan gasen får en underordnad roll.

– Tack vare skiftet till mer fjärrvärme sänker vi våra utsläpp från cirka 2700 ton årligen till 1500 ton. Vi har valt fjärrvärme Guld som till största delen baseras på återvunnen energi och som har garanterat fasta, låga miljövärden. Det berättar Johan Järnum, fastighetschef på McNeil i Helsingborg.

– En finess är att vi redan har alla erforderliga anslutningar till fjärrvärme. Vi behöver inte bygga om eller investera i ny utrustning. I princip handlar det bara om att öppna kranen, säger Johan Järnum.

– Ett normalår växer fjärrvärmen i våra nät med runt 6 GWh. Avtalet med McNeil på 10 GWh är alltså betydande, det motsvarar värmebehovet för 1400 villor under ett helt år. Det berättar Anders Lindgren, tillförordnad affärsområdeschef för Kraft & Värme på Öresundskraft.

McNeil är specialiserat på tillverkning av produkter som kan köpas receptfritt på apotek och i dagligvaruhandeln. En av de mest kända finns under varumärket NICORETTE®. McNeil ingår i den amerikanska Johnson & Johnson-koncernen, en av världens största hälso- och läkemedelskoncerner.

Mer information:
Anders Lindgren, tf. AO-chef Kraft & Värme, Öresundskraft, tel. 070-000 38 44
Johan Järnum, fastighetschef, McNeil AB, tel. 070-528 87 65
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” är mer än ord. Fyra femtedelar av fjärrvärmen vi producerar kommer från restvärme, restavfall och biobränsle. Det är klok resurshushållning. Vi tillhandahåller fordonsgas för minskade utsläpp. Vi stödjer småskalig elproduktion, driver på introduktionen av elbilar, erbjuder smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Och vi utvecklar effektivare produktion och distribution av värme och el. 365 medarbetare ser till att 260.000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Allt för en livskraftig Öresundsregion. http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige