Gå direkt till innehåll
Ökat intresse för egen elproduktion

Pressmeddelande -

Ökat intresse för egen elproduktion

Tolv nya sol- och vindanläggningar, runt 110.000 kWh levererad el och fortsatt intresse. Det är en uppmuntrande utveckling när Öresundskraft summerar resultatet för egenproducerad el i nordvästra Skåne.

Det var i maj 2011 som Öresundskraft meddelade att man betalar 1 krona per kilowattimma för småskalig elproduktion. Ersättningen var den högsta i landet och initiativet rönte stort intresse.

En summering visar att nio solcellsanläggningar och tre vindanläggningar tillkommit sedan dess. Den installerade effekten uppgår till ca 100 kW och sammanlagt produceras över 110.000 kWh per år. Den första anläggning som anslöts enligt de nya ersättningsreglerna var ett lantbruk i Kattarp utanför
Helsingborg med 100m2 solceller och 15 kW effekt.

–Det är en uppmuntrande start, säger Diedrik Fälth, solcellsexpert på Öresundskraft.

–Vi märker en klar skillnad jämfört med för ett år sedan, vi får fler förfrågningar.  Utvecklingen följer det som Svensk Energi konstaterade i en undersökning i våras: sju av tio svenskar är öppna för att producera egen el i framtiden.

–Tidigare var det krångligt och dyrt att producera egen el men vi har gjort det enkelt. När installatörerna är färdiga byter vi mätare utan kostnad, ansluter anläggningen till nätet och tecknar ett 5-årsavtal med producenten. Och ersättningen för överskottet på 1 kr/kWh är fortfarande bland de bästa i landet.

Ett 20-tal elbolag har följt efter Öresundskrafts initiativ. Enligt Diedrik Fälth är det fallande priser på solceller och en större medvetenhet om möjligheterna som bidrar till utvecklingen.

Mer information:
Diedrik Fälth, solcellsexpert, Öresundskraft, tel. 070-418 32 11
Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft, tel. 070-418 34 35

Ämnen

Kategorier

Regioner


Öresundskraft Med visionen ”Energi för en bättre värld, Kraft för regionen” har vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska - och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall.
Med bas i Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Mer info http://www.oresundskraft.se.

Kontakter

Anders Lundblad

Anders Lundblad

Presskontakt Kommunikationschef 070-000 36 44
Daniel Nüüd

Daniel Nüüd

Presskontakt Medierelationer 0700003778

Relaterat innehåll

Energi för en bättre värld

Öresundskraft. Vi är 420 eldsjälar som genom kunddriven affärsutveckling erbjuder hållbara energi- och kommunikationslösningar. Tillsammans med våra 100 000 kunder skapar vi smarta tjänster och resurseffektiv energianvändning, varje dag. Vi ägs av Helsingborgs stad och med en produktpalett av el, fjärrvärme, biogas, fjärrkyla och energitjänster lever vi vår vision: ”Kraft att förändra". www.oresundskraft.se

Öresundskraft
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Sverige